ธอส. จัดกิจกรรม CRS ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร

ธอส. จัดกิจกรรม CRS ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร

01 สิงหาคม 2015

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดห้องสมุดในกิจกรรม CSR ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาบ้าน-วัด-โรงเรียน ให้แก่เด็ก, ผู้สูงอายุ, ประชาชนที่ยากไร้และผู้พิการ พร้อมทั้งสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ณ เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนสิงหาคม 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016