ธอส. จัดงานสัมนาตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ

ธอส. จัดงานสัมนาตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ

12 เมษายน 2016

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ” นำเสนอผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในปี 2558 เป็นข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก และตาก นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาสถานการณ์ และแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ     ณ ห้องนันทาบอลรูม 1 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ฉบับเดือนเมษายน 2559
21 เมษายน 2016