นายกฯ เยี่ยมชมศูนย์ TCDC แห่งใหม่ เร่งขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายกฯ เยี่ยมชมศูนย์ TCDC แห่งใหม่ เร่งขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0

04 กรกฎาคม 2017

นายกฯ เยี่ยมชมศูนย์ TCDC แห่งใหม่ เร่งขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 บนการบริหารตามกลุ่มงานยุทธศาสตร์ หวังสร้างสติปัญญาลดปัญหา ตามศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคม เยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ ซึ่งได้ย้ายที่ทำงานแห่งใหม่ ในอาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการ TCDC พร้อมผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ

หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมีมติเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ได้ให้ยกระดับ TCDC เป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตั้งเป้าเป็นแหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผู้ประกอบการไทย มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0

โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้เยี่ยมชม TCDC แห่งใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชั้น พร้อมให้คำแนะนำผู้บริหารและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ อาทิ การออกแบบเสื้อผ้า การใช้นวัตกรรมสกัดข้าวเป็นยาปลูกผม นวัตกรรมด้านอาการ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการออกแบบ

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า TCDC แห่งนี้มีมานานแล้วตั้งแต่ปี 2548 แต่นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา อาจไม่ชัดเจน ไม่รัดกุม ไม่ให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้ เพื่อที่จะนำพาประเทศก้าวสู่ 4.0 ดังนั้นการดำเนินการบริหารงานจะต้องร่วมกันหลายๆ ภาคส่วน โดยรัฐบาลกำลังกำหนดเป้าหมายให้เกิดความชัดเจน โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ด้วย รวมถึงศูนย์เทคโนโลยีกระทรวงดิจิทัล และกระจายความรู้ต่างๆ ลงพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลได้แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 6 ภาค เพื่อให้ระบบการบริหารแผ่นและการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกัน ดังนั้นอยากให้มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับกลุ่มงานแต่ละภาคด้วย เราต้องขับเคลื่อนประเทศแนวใหม่ สร้างสติปัญญาลดปัญหาตามศาสตร์พระราชา คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา.

ที่มา: thairath

04 กรกฎาคม 2017