นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือกับผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือกับผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA)

29 มิถุนายน 2017

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือกับ Prof. Kimio Takeya Distinguished Technical Advisor to the President of JICA ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA) และคณะ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม และผู้แทนสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมหารือ โดย JICA ได้เยี่ยมคารวะ และรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคลองผันน้ำร่วมกับถนนวงแหวนรอบที่ 3 ซึ่งมีกำหนดจัดงานสัมมนาโครงการดังกล่าวฯ ในวันนี้ (28 มิถุนายน 2560) ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

30 มิถุนายน 2017