บุญถาวรเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.แม่ฟ้าหลวง

บุญถาวรเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.แม่ฟ้าหลวง

19 เมษายน 2016

คุณสรศักดิ์ คันธวงศ์  ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน, เยียมชมสถานที่เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก,  องค์ประกอบสำคัญของการตลาดธุรกิจค้าปลีก, การจัดการร้านค้า, ภาพลักษณ์สินค้า,  การส่งเสริมการขาย,  การให้บริการลูกค้าการวางแผนการตลาด โดยได้มี คุณชานนท์ อาชาเทวัญ ผู้จัดการโครงการโลจิสติกส์ ร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ  หอประวัติ บริษัทบุญถาวร เซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

ข้อมูลจาก:
กองบรรณาธิการนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่
19 เมษายน 2016