ปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

ปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2016

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, มณฑลทหารบกที่ 33, ตำรวจภูธรภาค 5, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลเมืองแม่เหียะ, เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลตำบลหนองควาย, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” พร้อมปล่อยตัวขบวนนักปั่นจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และได้รับเกียรติจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล เป็นวิทยากรเล่าเรื่องราวในอดีตของเมืองเชียงใหม่ตลอดเส้นทาง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนมิถุนายน 2559
16 มิถุนายน 2016