ปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย”

ปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย”

12 เมษายน 2016

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” พร้อมเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในรูปแบบการปั่นจักรยาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ฉบับเดือนเมษายน 2559
21 เมษายน 2016