ปั้นดิน สู่ดาว เกิดเป็น “สาว” สวย

ปั้นดิน สู่ดาว เกิดเป็น “สาว” สวย

10 มิถุนายน 2016

เชียงใหม่นอกจากเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้ว ยังขึ้นชื่อเรื่องงานศิลป์, วัฒนธรรม, ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ทำให้ศิลปินหลากหลายสาขาได้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่นเดียวกับ “ภูริดล พิมสาร” ศิลปินชาวเชียงใหม่ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ชื่อ “สาว”

“สาว” เป็นผลงาน ประติมากรรมที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดจินตนาการความคิด ผนวกกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น, เส้นสายจากเครื่องแต่งกาย, พร้อมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ และอิริยาบถของผู้คน แล้วเกิดเป็นความประทับใจมาผสานกันเป็นเรื่องราวตามแนวทางของตนเอง ถ่ายทอดด้วยการปั้นออกมาเป็นผลงานตามจินตนาการ

            โดยใช้เทคนิคการปั้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสานเข้ากับกระบวนความคิด ผ่านเรื่องราวที่พบเจอ ทำให้ผลงานที่ออกมานั้นสะท้อนได้ถึงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คน และอารมณ์ความรู้สึกของความสุขในอิริยาบถต่างๆที่สวยงาม

 

เทคนิค : งานดินเหนียวปั้นมือ เคลือบสีขี้เถ้า

ขนาด : สูง 45 cm.

สนใจผลงานติดต่อ : 10 หมู่ 7 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 089-6328817

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559
10 มิถุนายน 2016