ปั้นพร็อพเทคพันล้านดอลล์

ปั้นพร็อพเทคพันล้านดอลล์

11 กรกฎาคม 2017

 

ที่มา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

21 กรกฎาคม 2017