ผลสำรวจราคาที่อยู่อาศัย บ้านแฝดขยับมากที่สุด!

ผลสำรวจราคาที่อยู่อาศัย บ้านแฝดขยับมากที่สุด!

30 สิงหาคม 2017

ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยใน กทม.และปริมณฑล โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า เพิ่มขึ้น 0.53% แสดงว่าราคาที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพิ่มขึ้นจากรอบก่อนหน้า ลด-0.06% (ราคาปรับเพิ่มมากกว่ารอบที่ผ่านมา 0.59%)

การที่เป็นเช่นนี้แสดงว่า ราคาที่อยู่อาศัยก็ยังมีทิศทางการปรับตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการลงทุนของผู้ประกอบการที่มีต้นทุนการลงทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนราคาที่ดิน รวมถึงปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ราคาค่าจ้างแรงงาน จึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการรายใหญ่พยายามหาวิธีที่จะลดต้นทุนแรงงาน โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีการผลิตผนังสำเร็จรูปเข้ามาใช้แทนให้มาก

หากพิจารณาราคาที่อยู่อาศัยหลักส่วนใหญ่ทุกประเภทมีการปรับราคาเพิ่มจาก 6 เดือนก่อน โดยบ้านแฝด ปรับเพิ่มมากที่สุด 0.79% แม้การเปลี่ยนแปลงราคาจะไม่มากนัก แต่ก็ยังอยู่ในช่วง “ขาขึ้น” หรือยังไม่ได้ลดลงแต่อย่างไร กรณีการลดลงของราคาบ้านจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ แต่วิกฤติเศรษฐกิจยังมาไม่ถึง ราคาบ้านจึงยังไม่ได้ลด ในขณะเดียวกันก็ยังมีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ โอกาสที่ราคาบ้านจะลดลงจึงไม่มี

 

ขอขอบคุณข่าวจาก : thansettakij

 

30 สิงหาคม 2017