พฤกษา เรียลเอสเตท จับมือ การประปาส่วนภูมิภาค ลงนาม MOU พัฒนาการให้บริการระบบประปาหมู่บ้านจัดสรรแบบบูรณาการ

พฤกษา เรียลเอสเตท จับมือ การประปาส่วนภูมิภาค ลงนาม MOU พัฒนาการให้บริการระบบประปาหมู่บ้านจัดสรรแบบบูรณาการ

13 มกราคม 2017

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการความร่วมมือศึกษาและพัฒนาการให้บริการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร” กับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ได้แก่จังหวัด ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต อยุธยา ฯลฯ จำนวนกว่า 75 โครงการ รวมประมาณ 12,000 ยูนิต มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพ พร้อมการให้บริการในด้านระบบประปาที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของพฤกษา เรียลเอสเตท ทั้งนี้พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาการให้บริการแก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง ซึ่งได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี

 

ที่มา : thaipropertytoday

06 กุมภาพันธ์ 2017