พลังจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ

พลังจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ

01 กันยายน 2015

ภาพวาดจิตรกรรมมีการสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ทั้งฝาผนังภายในอาคาร วิหาร โบราณสถานทางศาสนา อาจเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา วรรณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ แต่ผลงานจิตรกรรมของชัยวัฒน์ คำฝั้น อาจารย์สอนศิลปะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เกิดจากจินตนาการเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วาดภาพชื่อ “พลังจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ” ขึ้นมา

ผลงานชิ้นนี้ศิลปินต้องการถ่ายทอดจิตสำนึกผสานเข้ากับปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เรื่องราวในจิตรกรรมไทยและอารมณ์ความรู้สึก ผ่านจินตนาการที่ถูกกลั่นกรองออกมาในลักษณะที่ผสมผสานทางนาฏลักษณ์ ซึ่งเป็นท่วงท่าลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงาม โน้มน้าวให้ผู้ชมผู้ดูเกิดความรู้สึกและอารมณ์คล้อยตาม ถือเป็นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

“พลังจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ” ใช้เทคนิควาดภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้สีอะครีลิคผสมกับทองคำเปลว ช่วยให้สะท้อนถึงความงามของทัศนธาตุ จุด เส้น สีและน้ำหนักที่ปรากฏ มีความสวยงามสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวภายในภาพ ที่ประสานกันอย่างลงตัวกับความประณีตเกิดเป็นภาพวาดอันงดงาม

 

เทคนิค : สีอะครีลิค, ทองคำเปลวบนผ้าใบ

ขนาด : 45x25 ซม.

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกันยายน 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016