พัฒนาธุรกิจการค้าเวียงพิงค์ เผย 4 ธุรกิจจดทะเบียนสูงสุด

พัฒนาธุรกิจการค้าเวียงพิงค์ เผย 4 ธุรกิจจดทะเบียนสูงสุด

12 เมษายน 2016

นายนิรันดร์ อินตาวงศ์ พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลปี 2558 พบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 2,108 ราย เพิ่มขึ้น 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.66 % จากปี 2557 ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 1,995 ราย

สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งศูนย์สูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ 1. การบริการสาขาทั่วไป จำนวน 15 ราย 2. โรงแรมที่พัก-เกสท์เฮ้าส์ จำนวน 9 แห่ง 3. การซื้อ-การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย จำนวน 8 ราย และ 4. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล จำนวน 6 ราย

ทั้งนี้คาดว่าการจดทะเบียนในปี 2559 จะมีจำนวนประมาณ 2,000 ราย เนื่องจากขยับเพิ่มตามสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ แต่ก็ยังคงต้องติดตามเศรษฐกิจที่มีผลต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจของจีน ราคาน้ำมัน แนวโน้ม การส่งออก ซึ่งล้วนส่งผลต่อการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท

ข้อมูลจาก:
กองบรรณาธิการนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่
12 เมษายน 2016