ฟ้อนเล็บ สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่

ฟ้อนเล็บ สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่

12 เมษายน 2016

ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดงาน "ฟ้อนเล็บ สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” เพื่อถวายราชสักการะบูรพกษัตริย์ ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

มีการฟ้อนเล็บจากช่างฟ้อน 25 อำเภอของเชียงใหม่ ซึ่งช่างฟ้อนทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองห่มสไบ เกล้าผมประดับดอกเอื้องผึ้ง และ สวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าคัทชูสีดำสวยงามตามแบบล้านนา ซึ่งเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ ในการรวมช่างฟ้อนมากที่สุดเท่า และมีอายุรวมกันมากกว่า 24,000 ปี ช่างฟ้อนเด็กที่สุดอายุ 10 ขวบ มากที่สุด 95 ปี

ภาพมุมสูงโดย : อ.ดร. รัฐพล พรหมมาศ

ข้อมูลจาก:
กองบรรณาธิการนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่
12 เมษายน 2016