ภาคเหนือจัดงาน CTM กระตุ้นตลาดท่องเที่ยว

ภาคเหนือจัดงาน CTM กระตุ้นตลาดท่องเที่ยว

27 มกราคม 2017

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเมืองหลักของภาคเหนือที่มีความพร้อมด้านโครงการพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ในด้านเส้นทางคมนาคม ทางบก ทางอากาศ มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ มีสายการบินให้บริการเที่ยวบินระหว่าประเทศมากกว่า 15 เส้นทาง ทำให้สามารถขยายตลาดต่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว เจาะกลุ่ม First Visitor ในตลาดศักยภาพ และรักษาฐานตลาด Repeater เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ กลุ่มที่สนใจในกิจกรรมพิเศษ เช่น กอล์ฟ แต่งงาน ฮันนีมูน กลุ่มสุขภาพและความงาม
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และกลุ่มที่รักการผจญภัย เป็นต้น

การจัดกิจกรรม Chiang Mai & The North Travel Mart 2016 (CTM 2016) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ ซึ่งถือเป็นงาน Travel Mart ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง มี Buyers ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศมากกว่า 400 ราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย โดยภายในงานมีผู้ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 จำนวน 20 ราย เพื่อการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา 4 จังหวัด มีการสาธิต การแสดง/การบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ทางกลุ่มจังหวัดยังได้จัดงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมงาน CTM 2016 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ร่วมให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นาย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

การจัดงาน Chiang Mai & The North Travel Mart 2016 (CTM 2016) เป็นการจัดงานเพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการจัดการประชุม การสัมมนา เพื่อเป็นประตูนำนักท่องเที่ยวภายในประเทศกระจายสู่ จังหวัดลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ยกระดับขีดความสามารถกับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติอีกด้วย

 

ที่มา : chiangmainews

07 กุมภาพันธ์ 2017