ยูยู ทุ่ม 63 ล้านเพิ่มคุณภาพน้ำประปาบางปะกง - ฉะเชิงเทรา

ยูยู ทุ่ม 63 ล้านเพิ่มคุณภาพน้ำประปาบางปะกง - ฉะเชิงเทรา

30 ตุลาคม 2017

ยูยู ทุ่ม 63 ล้านบาท ในพื้นที่อำเภอบางปะกง และอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปา เตรียมรับสถานการณ์ช่วงหน้าแล้ง มั่นใจมีปริมาณน้ำเพียงพอ และพร้อมรับกับการเติบโตพัฒนาพื้นที่ตามนโยบาย EEC ของภาครัฐ

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู ผู้ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาแบบครบวงจร เผยว่า ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปา ในเขตพื้นที่อำเภอบางปะกง จำนวน 40 ล้านบาท และอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 23 ล้านบาท โดยกิจการประปาทั้งสองแห่งจะมีการลงทุนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ การติดตั้งระบบจ่ายโอโซนเพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพถังตกตะกอนและถังกรองทราย เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตลอดทั้งช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง และเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดจะสามารถผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพิ่มอีกกว่า 7,200ลบ.ม./วัน รองรับการเติบโตของชุมชนพื้นที่ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

ด้าน นายศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา ผู้จัดการฝ่ายบริการ 1กล่าวว่า  การที่บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีโอโซนมาติดตั้งเพิ่มในกระบวนการรับน้ำดิบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อช่วยให้คุณภาพน้ำดิบดีขึ้นก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำได้มากขึ้น ขณะเดียวกันปริมาณแหล่งน้ำดิบสำรองก็มีเพียงพอต่อการนำไปผลิตน้ำประปาอย่างแน่นอน 

นอกจากนี้ ผู้บริหาร ยูยู ได้เผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวางแผนการลงทุนด้านธุรกิจน้ำประปาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พร้อมรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ชุมชน และการคมนาคมในด้านต่างๆ โดยในปี 2560 ได้วางงบประมาณลงทุนราว 200 ล้านบาท อาทิ โครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปา โครงการรักษาเสถียรภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น

"เรามีความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาเพื่อรักษาเสถียรภาพการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา สร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ใช้น้ำประปาทุกรายอย่างดีที่สุด ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น" นายเชิดชาย กล่าว

ที่มาและภาพประกอบ : banmuang

30 ตุลาคม 2017