รถไฟฟ้าสร้างเมืองให้เป็นสุขได้จริงหรือ?

รถไฟฟ้าสร้างเมืองให้เป็นสุขได้จริงหรือ?

05 เมษายน 2017

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเส้นทางรถไฟครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเส้นทางการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายหลายระดับด้วยกัน การคมนาคมด้วยรถไฟจึงเป็นเส้นเลือดหลักในการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เชื่อไหมครับว่าแม้จะมีเส้นทางครอบคลุมขนาดนี้ รถไฟของญี่ปุ่นก็ยังมีการขยายออกไปอีกหลายเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

จังหวัดคุมะโมะโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศเป็นตัวอย่างที่ดีของการเตรียมพร้อมของผู้คนสำหรับเรื่องนี้ ย้อนไปเมื่อก่อนปี 2009 ทันทีที่รู้ข่าวว่ารถไฟความเร็วสูงชินคันเซนกำลังจะมีเส้นทางวิ่งผ่านจังหวัดและเมืองแห่งนี้ หน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงประชาชนไม่นิ่งเฉยนอนใจเพราะรู้ดีว่าจังหวัดของพวกเขากำลังจะเป็นแค่สถานีทางผ่าน ผู้คนจะไปท่องเที่ยวที่อื่นทั้งที่จังหวัดและเมืองคุมาโมะโตะมีแหล่งท่องเที่ยว สินค้าทางการเกษตร และของดีมากมาย

ชาวเมืองคุมาโมะโตะจึงให้ความสำคัญตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการออกแบบเพื่อปรับปรุงสถานีรถไฟคุมาโมะโตะแห่งเดิมเพื่อรองรับการมาถึงของรถไฟชินคันเซน สร้างจุดเด่นของพื้นที่สถานีเพื่อเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายทั้งในเมืองและแหล่งนอกเที่ยวนอกเมือง รวมถึงจัดให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของเมือง

แคมเปญส่งความสุขให้คนทั้งประเทศผ่านเจ้าหมีตัวดำแก้มแดง KUMAMON มาสคอตที่ถูกสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของเมือง ทุกวันนี้ในญี่ปุ่นแทบไม่มีใครไม่รู้จักเจ้ามาสคอตตัวนี้ สินค้าที่ผลิตจากจังหวัดคุมาโมะโตะมักใช้ KUMAMON เป็นตัวโปรโมทสินค้า เชื่อไหมครับว่ามาสคอตตัวนี้ฮิตมาถึงบ้านเรา บัตรแรบบิทลาย KUMAMON ของรถไฟฟ้า BTS เปิดขายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ขายหมดเกลี้ยง

แคมเปญส่งความสุขไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดแต่หน่วยงานท้องถิ่นได้ทำงานอย่างหนักในการลงไปสู่ชุมชนต่างๆ สร้างทัศนคติของผู้คนเพื่อให้เมืองคุมะโมะโตะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง

ทุกวันนี้จังหวัดคุมะโมะโตะกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดนี้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว สินค้าของจังหวัดกระจายขายได้ทั่วประเทศ เศรษฐกิจเติบโต เกิดแหล่งงานในชุมชน จุดเริ่มต้นมาจากเส้นทางรถไฟชินคันเซน แต่รถไฟเป็นเพียงยานพาหนะในการเชื่อมต่อนำความเจริญไปส่งเท่านั้น สำคัญที่สุดคือวิสัยทัศน์ ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่นอันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงดังเช่นชาวคุมะโมะโตะ

 

โดย : มนต์ชัย บุญยะวิภากุล

นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ

ผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

**********************************************************

บทความแนะนำ

ชาวเชียงใหม่ซื้อบ้านอยู่ตรงไหนในเชียงใหม่ใช้ Grab Taxi ได้?

โครงการบ้านในเชียงใหม่ อยู่ตรงไหนแล้วใช้บริการ UberX ได้?

 

10 เมษายน 2017