รู้แล้วแชร์ต่อด้วยนะ!!ลุยมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี โครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกและท่าเรือน้ำลึกทวาย

รู้แล้วแชร์ต่อด้วยนะ!!ลุยมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี โครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกและท่าเรือน้ำลึกทวาย

07 กันยายน 2017

เดินหน้างานก่อสร้างแล้วสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 49,120 ล้านบาท โดยล่าสุดกรมทางหลวงได้ลงนามในสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาไปแล้ว 9 ตอน จากที่ได้แบ่งสัญญาก่อสร้างทั้งหมดออกเป็น 25 ตอน ส่วนที่เหลือคาดว่าจะสามารถเซ็นได้ครบภายในเดือนธันวาคม 2559 
ซึ่งหลังจากเซ็นสัญญาดังกล่าวแล้วจะทำให้ผู้รับจ้างสามารถเริ่มการก่อสร้างได้ทันทีตามแผนงานที่วางไว้ โดยแต่ละสัญญาจะใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 30 เดือนโดยเฉลี่ย และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรีเป็นทางหลวงพิเศษ ที่จะทำให้การจราจรจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถเดินทางไปภาคตะวันตกของประเทศได้โดยสะดวก และจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างฐานการผลิตและส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตกได้เป็นอย่างดี (เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกและโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศพม่า)

แนวเส้นทางของมอเตอร์เวย์สายดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, นครปฐม, ราชบุรี และกาญจนบุรี โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แล้วไปสิ้นสุดที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 324 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วงเงินค่าก่อสร้าง 43,700 ล้านบาท ค่าเวนคืน 5,420 ล้านบาท

รูปแบบของโครงการเป็นทางหลวงพิเศษที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นระบบปิดตลอดเส้นทาง โดยมีขนาด 4-6 ช่องจราจร มีเขตทางกว้างตามแบบ 50 เมตร, 70 เมตร, 90 เมตร, 100 เมตร และบริเวณทางแยกต่างระดับซึ่งมีเขตทางกว้างตามแบบก่อสร้าง พร้อมทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ได้แก่
1) บางใหญ่
2) นครชัยศรี (ทล.3323)
3) นครชัยศรี (เชื่อมต่อสายนครปฐม-ชะอำ)
4) นครปฐมฝั่งตะวันออก (ทล.3036)
5) นครปฐมฝั่งตะวันตก (ทล.321)
6) ท่ามะกา (ทล.3394)
7) ท่าม่วง (ทล.3081)
8) กาญจนบุรี (ทล.324)

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บริการทางหลวงอีก 3 แห่ง คือ Rest Area จำนวน 1 แห่ง (ประมาณ กม.71) และ Service Area จำนวน 2 แห่ง (ประมาณ กม.20 และ กม.47)

ที่มา : tnews
ภาพประกอบ : prachachat

07 กันยายน 2017