วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจสู่อีสาน

วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจสู่อีสาน

04 พฤศจิกายน 2016

กรมทางหลวง(ทล.) อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร เส้นทางถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ด้านทิศใต้ตอนที่ 3 เพื่อให้สามารถเดินทางเชื่อมโยงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นกับตอนอื่นๆ ที่เปิดให้บริการ โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 2(ถนนมิตรภาพ) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปัจจุบันปริมาณการจราจรคับคั่ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญจนส่งผลกระทบต่อปัญหาจราจรติดขัดถึงตัวเมืองนครราชสีมา

จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ทางหลวงหมายเลข 224

ขณะนี้ ทล.เร่งบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจออกแบบเส้นทางดังกล่าวนี้ รูปแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร เป็นระยะเวลา 360 วัน ก่อนที่จะเสนอของบประมาณไปดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและเร่งเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อเปิดเส้นทางการคมนาคมขนส่งโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนการขนส่งตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

สำหรับการพัฒนาถนนเส้นทางนี้มีแนวทางเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ของโครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา(ด้านทิศใต้ ตอนที่ 2) ไปจนถึงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 รวมระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร รูปแบบถนน 4 เลน มีทิศทางไป-กลับ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง ผิวจราจรคอนกรีต มีความกว้างของช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.50 เมตร และมีเกาะกลางชนิดกดเป็นร่องกว้าง 12.10 เมตร อยู่ภายในเขตทาง 80 เมตร มีจุดกลับรถทั้งหมด 7 จุด แบ่งเป็นกลับรถใต้สะพาน 4 จุด และกลับรถบนทางสายหลัก 3 จุดโดยจำเป็นต้องรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งกีดขวางประมาณ 35 หลัง เวนคืนที่ดินจำนวน 421 แปลง

โครงการดังกล่าวได้เปิดรับฟังความเห็นประชาชนมาตั้งแต่ปี 2557 โดยได้นำเสนอรูปแบบและแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม พร้อมกับการนำเสนอกรณีลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 อีกทั้งยังได้เปิดรับฟังความเห็นประชาชนเป็นครั้งที่ 3 เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบก่อสร้างประมาณ 3,200 ล้านบาท(ยังไม่รวมค่าเวนคืน)

Advertisement

คงต้องลุ้นกันต่อไปว่าทล.จะตั้งงบประมาณปีไหนไปดำเนินการโดยเฉพาะการเวนคืนเพื่อให้สามารถทันส่งมอบพื้นที่ไปดำเนินการได้เร็วตามแผนต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,196
วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

04 พฤศจิกายน 2016