สร้างแล้ว !! มอเตอร์เวย์ "โคราช-กรุงเทพ ฯ" เปิดให้บริการ ปี 2563 ขึ้นแท่นถนนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

สร้างแล้ว !! มอเตอร์เวย์ "โคราช-กรุงเทพ ฯ" เปิดให้บริการ ปี 2563 ขึ้นแท่นถนนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

04 กุมภาพันธ์ 2017

สำหรับ โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา มีพื้นที่โครงการ ผ่าน 3 จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง 196 กม.

มูลค่าโครงการ 84,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก 6,630 ล้านบาท

แบ่งสัญญาการก่อสร้างออกเป็น 40 สัญญา เพื่อการก่อสร้างที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้งบประมานปี 2559 จำนวน 25 สัญญา
แล้วเสร็จ ปี 2562 เปิดให้บริการ ปี 2563 ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยเริ่มที่จุดแรกบริเวณทางแยกต่างระดับสระบุรี จากการประมูลโครงการแล้วทั้งหมด 25 สัญญา ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างไปแล้ว 4 สัญญา เหลืออีก 21 สัญญาจะเร่งให้ดำเนินการลงนามสัญญาได้ในสิ้นปีนี้ โดยที่รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในส่วนของที่พักริมทาง จุดเริ่มต้นโครงการ

สำหรับเส้นทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก และถนนพหลโยธิน บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอเตอร์เวย์สายนี้จะตัดเป็นถนนเส้นใหม่ขนานกับถนนพหลโยธินและ ถนนมิตรภาพ มีช่วงยกระดับเหนือถนนมิตรภาพตอนที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ไปสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) จังหวัดนครราชสีมา หากใช้มอเตอร์เวย์สายนี้ จะใช้เวลาเดินทางเพียง 127 นาที ที่ระยะทาง 196 กม. เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง เข้ากับศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวัดนครราชสีมา และเมืองอื่นๆ ในภาคอีสานให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น รองรับการเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม และจีนตอนใต้

โครงการตัดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย
จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภออ.สูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมาแบ่ง
การก่อสร้าวช่วงที่ 1 ระยะทาง 103 กม.

เป็นทางหลวงแบบพิเศษ 6 ช่องจราจร ระยะทางจากทางแยกต่างระดับบางปะอินบางปะอิน-อ.ปากช่อง

การก่อสร้างช่วงที่ 2 ระยะทาง 93 กม.

เป็นทางหลวงแบบพิเศษ 4 ช่องจราจร ระยะทางจากอ.ปากช่อง-ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา
การก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นทางระดับพื้นดิน จะมีทางยกระดับ 4 ช่วง ระยะทางประมาณ 32.1 กม. คือ

ช่วงทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ระยะทาง 7 กม.
ช่วงพื้นที่สัมปทานโรงปูน TPI ระยะทาง 5.5 กม.
ช่วงเขาตาแป้น ระยะทาง 2.3 กม.
ช่วงอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ระยะทาง 17.3 กม.

มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง พร้อมจุดบริการทางหลวง 8 แห่งตลอดเส้นทาง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 มีด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จำนวน 9 แห่ง โดยหลังจากเข้าสู่มอเตอร์เวย์สายนี้ที่ทางแยกต่างระดับบางปะอิน จะเริ่มต้นเก็บค่าผ่านทางตามจุด ประกอบไปด้วย

ด่านบางปะอิน
2. ด่านวังน้อย
3. ด่านหินกอง
4. ด่านสระบุรี
5. ด่านแก่งคอย
6. ด่านมวกเหล็ก
7. ด่านปากช่อง
8. ด่านสีคิ้ว
9. ด่านขามทะเลสอ

 และสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนมิตรภาพเส้นไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และยังเชื่อมโยงกับถนน 304 ที่เชื่อมโคราชออกสู่ทะเลภาคตะวันออก รวมไปถึงสามารถแยกไปจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานีได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในระหว่างการเดินทาง จะมีพื้นที่บริการทางหลวง จำนวน 8 แห่ง แบ่งเป็น

ที่พักริมทางหลวง (Rest Area) 15 ไร่ จำนวน 5 แห่ง
สถานีบริการทางหลวง (Service Area) 20 ไร่ จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 50 ไร่ จำนวน 1 แห่ง

โครงการสามารถเชื่อมกับกับทางต่างระดับ เพื่อออกสู่ทางหลวงได้สะดวก จำนวน 10 แห่ง

ทางต่างระดับบางปะอิน 1
2. ทางต่างระดับบางปะอิน 2
3. ทางต่างระดับวังน้อย
4. ทางต่างระดับหินกอง
5. ทางต่างระดับสระบุรี (เริ่มการก่อสร้างแล้ว)
6. ทางต่างระดับแก่งคอย
7. ทางต่างระดับมวกเหล็ก
8. ทางต่างระดับปากช่อง
9. ทางต่างระดับสีคิ้ว
10. ทางต่างระดับนครราชสีมา
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2562 และจะพร้อมเปิดให้ใช้บริการภายในปี 2563 ถือเป็นโครงการที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากในการเดินทาง ประหยัดเวลา เชื่อมจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสาน ให้ใกล้กับเมืองหลวงมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพหลโยธิน และถนนมิตรภาพ

นอกเหนือจากการเชื่อมโยงทางพิเศษหมายเลข 6 กับเมืองหลวงแล้ว มอเตอร์เวย์สายนี้ยังเชื่อมให้เดินทางออกสู่ภาคตะวันออกไปชลบุรีหรือพัทยา และอีกฝั่งไปยังจังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นการเชื่อมโยงทั้ง 4 ภาคเข้าด้วยกัน ทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : tsood

 

04 กุมภาพันธ์ 2017