สร้าง "Value" ให้กับเมืองด้วยพื้นที่สีเขียว

สร้าง "Value" ให้กับเมืองด้วยพื้นที่สีเขียว

20 กุมภาพันธ์ 2017

ย่านใจกลางกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณแนวรถไฟฟ้า ช่วงนี้มองไปทางไหนก็เห็นอาคารสูงแข่งกันขึ้นโครงการเต็มไปหมด ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม ด้วยข้อจำกัดของราคาที่ดินทำให้รูปแบบที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่เปลี่ยนไปอยู่ร่วมกันทางแนวตั้งเหมือนเมืองใหญ่หลายเมือง

แต่สิ่งที่บ้านเราต่างและกำลังสวนกระแสกับเมืองใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว คือการขาดพื้นที่ว่างของเมือง โดยเฉพาะสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว ถ้าถามว่าทิศทางของสวนและพื้นที่สีเขียวในหลายๆ เมืองใหญ่ทั่วโลกไปทางไหนกัน ผมพอสรุปได้ว่า สวนไปทางแนวตั้ง และสวนไปทางแนวนอนครับ

สำหรับ สวนแนวตั้ง ต้องลืมภาพว่าเอากระถางต้นไม้ไปเรียง หรือแขวนบนผนัง แต่เกิดจากความก้าวหน้าทางการออกแบบอาคาร โดยออกแบบให้รองรับการเติบโตของต้นไม้ สร้างระบบนิเวศให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชพรรณบนอาคาร

ครั้งหนึ่งผมเคยมีโอกาสได้ไปเดินดู “ACROS Fukuoka Prefectural International Hall” เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ทำงานทางราชการ และเป็นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ด้วยข้อจำกัดของการหาที่ดินทำให้อาคารนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่สวนสาธารณะกลางเมือง Fukuoka แต่แทนที่จะเสียพื้นที่สวนไป ผู้ออกแบบก็นำสวนขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนภูเขาที่มี 15 ชั้น รวมแล้วมีพื้นที่สวนถึง 100,000 ตารางเมตร มีพันธ์ไม้มากกว่า 120 ชนิด และต้นไม้มากว่า 50,000 ต้น สวนแห่งนี้ได้กลายมาเป็นที่พักผ่อนของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว และปัจจุบันอาคารหลังนี้ก็ถือเป็นแลนด์มาร์คของเมืองไปแล้ว  

ประเทศฝรั่งเศสก็ออกกฎหมายใหม่กำหนดให้อาคารพาณิชย์สร้างใหม่ต้องมีหลังคาสีเขียว หรือ green roofs ข้อดีคือช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในตัวอาคาร ทำให้ใช้พลังงานน้อยลงในการทำให้อาคารเย็นหรืออบอุ่น ช่วยเก็บน้ำฝน และต้นไม้ก็ยังช่วยให้เมืองเย็นลงด้วย หรืออย่างประเทศสิงคโปร์ บางพื้นที่เริ่มกำหนดให้อาคารสำนักงานต้องมีพื้นที่สีเขียวเทียบเท่ากับพื้นที่พัฒนาทั้งหมด โดยแทรกพื้นที่สวนไปยังระเบียงและบนดาดฟ้า

ในส่วนของ สวนแนวนอน ก็เหมือนสวนสาธารณะที่เราพบเห็น แต่มีการคิดลึกซึ้งไปถึงการออกแบบให้มีความยั่งยืน ให้สวนของเมืองเชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น เส้นทางเดิน เส้นทางจักรยาน ต่อเชื่อมไปสู่แหล่งที่อยู่อาศัยในรัศมีโดยรอบ คล้ายกิ่งก้านของต้นไม้ที่แผ่ขยายออกไป ทำให้เกิดการใช้งานจริงและเข้าถึงง่าย ผู้คนก็อยากออกมาทำกิจกรรม มาออกกำลังกาย สุขภาพใจก็ดี สุขภาพกายก็แข็งแรง ขณะเดียวกันราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีพื้นที่สวนและโครงข่ายก็มีมูลค่าสูงขึ้น

เห็นหรือยังครับ การมีพื้นที่สีเขียวช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเมืองได้อย่างไร 

************************

บทความแนะนำ

 

ข้อมูลจาก: นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ปรับปรุงเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2560 
 

29 มิถุนายน 2017