สัมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี 2559

สัมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี 2559

16 มิถุนายน 2016

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up 2559 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนมิถุนายน 2559
16 มิถุนายน 2016