สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปี 2559

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปี 2559

22 พฤษภาคม 2017

แม้ภาพรวมของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลง แต่ยอดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งระบบในปี 2559 กลับมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับ สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป “ปล่อยใหม่” ทั่วประเทศ ในปี 2559 มีมูลค่ารวม 586,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.4% จะเห็นได้ว่าปี 2559 มีมูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ขณะที่ทั้งปี 2558 มีการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่มูลค่ารวม 577,846 ล้านบาท โดยธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงมีส่วนแบ่งสูงสุดในตลาดอยู่ที่ 56.3% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 28.7% ธนาคารออมสิน 12.7% และสถาบันการเงินอื่นๆ 2.3%

ในขณะเดียวกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป “คงค้าง” ทั่วประเทศ มีมูลค่ารวม 3,323,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7% และถือว่ามีมูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง และสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ สูงที่สุดในรอบ 5 ปี เช่นกัน

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2559

5 ทำเล “บ้านจัดสรร” เปิดใหม่สูงสุด ปี 2559

5 ทำเล “คอนโดมิเนียม” เปิดใหม่ สูงสุด ปี 2559

22 พฤษภาคม 2017