สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ

สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ

01 มกราคม 2016

สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ

  • รายย่อยโครงการ LTF
  • รายย่อยโครงการ FAST TRACK และ REGIONAL FAST TRACK

          

วัตถุประสงค์เพื่อ

           ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด /ซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับวัตถุประสงค์การกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

 

*อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระแบบสบายๆนานสูงสุดถึง 30ปี

 

หมายเหตุ

: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

: เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

>>>>>>>>>> ติดต่อธนาคาร <<<<<<<<<<

 

ข้อมูลจาก:
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
25 กุมภาพันธ์ 2016