ห้ามพลาด! เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560

ห้ามพลาด! เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560

24 มกราคม 2017

เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2560 (Korat International Arts and Culture Festival 2017) เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมในระดับภูมิภาค ทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติและสนับสนุนส่งเสริมให้โคราชเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้เป็นเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวระดับสากล

เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2560 “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (He Always dwells in our hearts.)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ช่วงเย็น ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) นครราชสีมา เปิดให้ชมฟรีตลอดงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) เปิดเผยว่า มร.นม. ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 ซึ่งตอบโจทย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติในรูปแบบการจัดแสดงการละเล่นของแต่ละประเทศทั่วโลกอย่างตรงตามเป้าหมาย จึงได้ตอบรับเข้าร่วม 13 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศบังคลาเทศ จีน อียิปต์ กานา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ศรีลังกา และบรูไน จึงจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 

จุดเด่นในเทศกาลโคราชศิลปะฯ คือพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 4 ภาคของประเทศไทย การโชว์วงโปงลางจากทีมที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประเทศ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเซรามิกและภูมิปัญญาพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันการศึกษาเครือข่าย สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010, 1013

 

บทความแนะนำ

ข้อมูลจาก:
Baania.com
24 มกราคม 2017