อพม. ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ส่งเริมภูมิปัญญา พัฒนาสังคม

อพม. ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ส่งเริมภูมิปัญญา พัฒนาสังคม

12 เมษายน 2016

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการ    720 ปี เชียงใหม่ อพม.ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาสังคม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จักในสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์การค้า    พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ฉบับเดือนเมษายน 2559
21 เมษายน 2016