อสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

อสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

01 กันยายน 2015

การเปลี่ยนแปลง   เป็นคำพูดที่สามารถสร้างความหมายได้หลายมุมมอง ทั้งด้านบวกและด้านลบ แล้วแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลกระทบต่อใคร อย่างไร  แต่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่มีผลกระทบทางเศรฐกิจ จะส่งผลถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะด้านบวกหรือลบ

จากการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่   ชลบุรี  ขอนแก่น  และจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดหลักๆที่สำคัญในภูมิภาค  จะพบทั้งความเหมือนและความต่างในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   ความเหมือนที่เหมือนกันทุกที่จริงๆ  คือยอดขายที่มีการชะลอตัวลง  ความมั่นใจของผู้บริโภคในการซื้อที่อยู่อาศัยลดลง  โดยเฉพาะตลาดของคอนโดมิเนียมที่ดูจะนิ่งสนิทไปทุกจังหวัด  แม้แต่จังหวัดชลบุรี ที่ไม่น่าจะได้รับกระทบเพราะมีแหล่งว่าจ้างงานขนาดใหญ่ ก้อยังได้รับผลไม่น้อย  สำหรับทางขอนแก่น  และนครราชสีมา ที่มีปัจจัยสำคัญจากราคาพืชผลเกษตรตกต่ำเข้ามาอีก ทำให้กำลังซื้อหดหายลงไปมากกว่าที่ควร    ส่วนที่ยังเหมือนกันในด้านดี  คือยอดขายของบ้านแนวราบยังคงขายได้อย่างต่อเนื่อง 

ความต่างที่มองเห็นคือแนวคิดในการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น       ที่แรก จังหวัดชลบุรี    มีการพัฒนาโครงการในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจที่ อำเภอศรีราชา 

โครงการ Harmoni Q ที่เป็นโครงการบ้านแนวราบที่วางกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในนิคมอุตสาหกรรม  เริ่มจากการเน้นทำเล ที่ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรม  และชุมชนของชาวญี่ปุ่น ทั้งอาหารและโรงเรียน   ใช้ระบบการก่อสร้างใช้ระบบ SCG  HEIM ที่เป็นระบบที่ได้รับความเชื่อถือของคนญี่ปุ่น  สิ่งอำนวยความสะดวก  ระบบรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบคนญี่ปุ่น   แต่ไม่ได้เป็นการพัฒนาเพื่อการขาย แต่เป็นการพัฒนาเพื่อให้เช่าระยะยาวสำหรับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้บริหารที่ต้องมาทำงาน    และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนต้องมีการเปิดให้มีการแสดงความต้องการล่วงหน้า (  Pre  Rent ) นับเป็นรูปแบบการพัฒนาที่น่าสนใจ

ส่วนการพัฒนาที่แตกต่างอีกรูปแบบที่น่าสนใจคือ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดด้วยตัวเองของ จ.นครราชสีมา  ที่จะพัฒนาในรูปแบบของ Sky  Bus  เพื่อลดความแออัดและเปิดพื้นที่ใหม่ในการพัฒนา ที่เกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการและผู้บริหารเมือง

การเปลี่ยนแปลงจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเสมอ  ถ้าเราสามารถมองหาข้อดีของการเปลี่ยนแปลงนั้น ให้ได้เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ

 

ผู้เขียน  : อัญชนา วัลลิภากร

มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อด้านอสังหาริมทรัพย์มานาน

ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ (เชียงใหม่) จำกัด

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกันยายน 2558
01 มีนาคม 2016