'อุตตม'เปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์ย้ำไทยขับเคลื่อน4.0

'อุตตม'เปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์ย้ำไทยขับเคลื่อน4.0

29 มิถุนายน 2017

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์ ย้ำ ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วย 4.0 ผู้ประกอบการรายใหญ่ มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนรายย่อยให้เติบโต
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 21 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะให้รายใหญ่ เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ขับเคลื่อน สู่ thailand 4.0 ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญในส่วนของภาครัฐที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะผ่านโครงการประชารัฐ ซึ่งภาคเอกชนรายใหญ่จะมีบทบาทสำคัญในการช่วย ให้มีการเติบโต แบบมีนวัตกรรม และพัฒนาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะขยายการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

29 มิถุนายน 2017