"ฮวงจุ้ย" สำหรับโครงการบ้านจัดสรร

"ฮวงจุ้ย" สำหรับโครงการบ้านจัดสรร

01 กรกฎาคม 2013

ประสบการณ์การไปเลือกบ้านให้กับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านทั่วไปและการได้มีโอกาสประเมินและปรับแก้ฮวงจุ้ยให้กับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงบ้านจัดสรรอยู่หลายราย ผมมักจะเจอคำถามเกี่ยวกับลักษณะทางฮวงจุ้ยที่ดีของ “โครงการบ้านจัดสรร” ว่าต้องเป็นอย่างไร เพราะลักษณะของความเข้าใจในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นยังเป็นรูปแบบของ “ฮวงจุ้ยในเชิงสัญลักษณ์” (Symbolic Feng Shui) ซึ่งปัจจุบันซินแสชั้นนำทั้งใน สิงคโปร์ มาเลเซียฮ่องกง หรือแม้กระทั่งในประเทศไทยจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้ว แต่จะใช้ “ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ” (Authentic Feng Shui) ว่าด้วยเรื่องการหากระแสพลังงานจากธรรมชาติให้เข้ามาสะสมภายในกิจการที่เราสนใจ จากทิศทางที่ดีประจำยุคและเข้ากับรูปดวงของผู้ที่เราต้องการจะสนับสนุน

จากหลักการ “ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ” ดังกล่าว ทำให้การมองภาพฮวงจุ้ยนั้นเปลี่ยนไป ดังนั้นเวลาพูดถึงลักษณะของโครงการบ้านจัดสรรที่ดีนปัจจุบันซินแสมีวิธีประเมินฮวงจุ้ยอย่างไร ผมจะยกตัวอย่างในส่วนที่จะเข้าใจได้ง่าย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่กำลังเลือกหาบ้านสักหลัง

1.ภาพรวมโครงการต้องมีจุดที่จ่ายกระแสพลังงานเข้ามาได้ โดยเฉพาะการจ่ายกระแสพลังงานจาก “มังกรน้ำ” ในปัจจุบันใช้การดู “ถนน” หรือกระแสพลังงานจากการจราจรทดแทนได้ โครงการที่อยู่ใกล้กับถนนใหญ่นั้นมีโอกาสที่จะมีฮวงจุ้ยที่ดีมากกว่าโครงการที่อยู่ในถนนซอยลึกเข้าไปจากถนนหลักโครงการที่ขาดจุดจ่ายกระแส “มังกรน้ำ” จากการจราจรจำเป็นต้องได้รับการชดเชยกระแสพลังงานจากแหล่งอื่นๆ ทั้งทะเลสาบ น้ำพุ หรือน้ำตก ภายในโครงการนั่นเอง การประเมินองศาทิศทางของจุดที่จ่ายกระแสเข้ามาที่โครงการเป็นทิศทางที่ดีประจำยุคนั้นเป็นเรื่องที่ต้องคำนวณอย่างละเอียด

2.ขนาดของโครงการและจุดจ่ายกระแสพลังต้องสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะโครงการที่มีพื้นที่ของที่ดินและบ้านพักอาศัยที่มีจำนวนมาก หากปากทางเข้าออกของโครงการมีจำนวนน้อยไป กระแสนั้นก็จะไหลเข้าไปได้ไม่ถึงบ้านพักของลูกบ้านที่อยู่ในส่วนที่ลึกเข้าไป ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสที่จะไม่เจริญรุ่งเรืองในข้อนี้ก็พบว่าในบางโครงการผู้ประกอบการเน้นเรื่องของความปลอดภัย(Security) ทำให้ไม่ต้องการ ให้มีทางเข้าออกมากกว่าหนึ่งจุด ดังนั้นการออกแบบถนนหลัก (Main Road) ของโครงการให้ส่งกระแสพลังงานไปให้ได้ลึกที่สุด จึงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก โดยหลักการออกแบบถนนที่ส่งกระแสพลังงานได้ดี ต้องอาศัยประสบการณ์ของซินแสที่เชี่ยวชาญ

รูปแบบของฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ

3.ทางเข้าของโครงการต้องถูกออกแบบให้เปิดรับกระแสพลัง ในบางโครงการอาจอยู่ในทำเลที่ตั้งดี มีขนาดโครงการและจุดจ่ายกระแสที่สัมพันธ์กันแต่อาจมีข้อผิดพลาดในจุดเล็กๆ แต่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ได้แก่ “ปาก” หรือทางเข้าโครงการ การจัดฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องของการตั้ง “น้ำ” เท่านั้น เราจะเห็นหลายๆ โครงการมีการตั้งน้ำพุ น้ำล้น น้ำตก บริเวณหน้าโครงการ แต่หากทางเข้าโครงการไม่ได้ถูกออกแบบให้สามารถรับกระแสพลังงานจากภายนอกได้ดีการตั้งน้ำก็ไม่มีประโยชน์ ทางเข้าโครงการที่ดีเมื่ออยู่บริเวณหน้าโครงการต้องสัมผัสได้ถึงกระแสพลังที่หลากไหลผ่าน การออกแบบต้องทำให้สัมผัสถึงกระแสพลังที่สามารถส่งไปยังภายในโครงการได้ไม่ยากด้วย ซึ่งการดูแบบละเอียดนั้นซินแสจะดูองศาทิศทางของทางเข้าโครงการให้เจอกับทิศทางที่เป็นมงคลเสริมเข้าไปด้วย

4.บ้านในโครงการต้องรับกระแสพลังธรรมชาติได้และมีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ สำหรับฮวงจุ้ยของบ้านพักอาศัยนั้น การรับพลังงานจากกระแสพลังงานธรรมชาติ โดยเฉพาะจาก “ลมธรรมชาติ” ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะ “ลม” เป็นสิ่งที่นำพลังงานมาให้เราได้ โดยเฉพาะกระแสลมที่พัดมาจากต้นไม้หรือพืชพรรณธรรมชาติที่มีการสังเคราะห์แสงในตอนเช้า ตามหลักความเชื่อในเรื่อง “ขี่” หรือ “ชี่” (Qi) ของคนจีนถือว่าเป็น “ขี่” หรือ “ชี่” ที่ดีต่อสุขภาพมากๆ (เป็นเหตุผลว่าทำไมคนจีนถึงชอบรำไทเก๊กตอนเช้าๆ) ดังนั้นซินแสจะชอบโครงการที่มีพื้นที่ของสวนธรรมชาติภายในโครงการที่มีขนาดใหญ่หรือมีหลายตำแหน่งเพราะเชื่อว่าช่วยเสริมพลังดีให้กับบ้านภายในโครงการได้มากกว่าโครงการที่มีขนาดพื้นที่สวนธรรมชาติน้อย หากมีโอกาสชมโครงการก็ลองไปดูในช่วงเช้าถ้าท่านรู้สึกโปร่งโล่ง สดชื่น เย็นสบาย ก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีกระแสพลังตามธรรมชาติที่ดีครับ

ผมคงจะขอกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆเท่านี้ เพราะแท้จริงแล้วการประเมินและออกแบบฮวงจุ้ยของโครงการจัดสรรต้องทำโดยละเอียด บางโครงการต้องประเมินฮวงจุ้ยกันเป็นวันๆ ไม่ว่าเรื่องของจุด-ตัดทางแยกต่างๆ สะพานต่างๆ ที่พาดมาจากภายนอกว่ามีผลกับโครงการหรือไม่ ที่ดินข้างเคียงที่มีสภาพเป็นแหล่งชุมชน โรงงาน หรือที่นา มีผลกับโครงการหรือไม่ การวางสำนักงานขายอย่างไรให้เสริมเรื่องของการขายและตรงกับทิศโชคลาภประจำยุค หรือให้ดีที่สุดก็เสริมเข้ากับดวงชะตาของผู้ที่รับผิดชอบโครงการนั้นเลย จนถึงรายละเอียดที่จะส่งเสริมให้เจ้าของบ้านแต่ละหลังในโครงการ เช่น การออกแบบถนนภายในโครงการที่สามารถส่งกระแสพลังงานทั่วโครงการ การหาทิศทางบ้านในภาพรวมที่เป็นทิศทางที่ดีประจำยุคที่ 8 (พ.ศ.2547-2567) การวางตำแหน่งของพื้นที่สีเขียว สำนักงานโครงการ การวางตำแหน่งจุดจ่ายกระแสพลังงาน เช่น ทะเลสาบ น้ำพุ น้ำตก แม้กระทั่งการเลือกวางตำแหน่งของเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟไม่ให้รบกวนบ้านทุกหลัง หากสามารถปรับฮวงจุ้ยของโครงการให้ดีเท่าไร ความเจริญรุ่งเรืองทั้งเจ้าของบ้านและผู้ประกอบการได้รับก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นครับ

 

ผู้เขียน : อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ศึกษาศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยจากสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย

มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกรกฏาคม 2556
10 มีนาคม 2016