เชียงใหม่จัดหอการค้าแฟร์คาดสะพัด40ล.

เชียงใหม่จัดหอการค้าแฟร์คาดสะพัด40ล.

12 มกราคม 2017

หอการค้าเชียงใหม่ จัดงานหอการค้าแฟร์ 2017 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต้นปีใหม่2560 เสริมทัพ บูธโชว์ศักยภาพโอท็อป-เอสเอ็มอีภาคเหนือ คาดเงินสะพัดกว่า 40 ล้านบาท

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน”หอการค้าแฟร์ 2017″ ภายใต้โครงการ Unseen Lanna2017 ในระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2560 จำนวน 350 บูธ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อันเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการบูรณาการจัดงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และเป็นงานแสดงสินค้าที่จัดเต็มรูปแบบครั้งใหญ่ที่สุดต่อเนื่อง ที่หอการค้าร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอาหาร

“วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวช่วงต้นปีใหม่ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงได้สนับสนุนสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของจังหวัด อันจะเป็นเป็นกระตุ้นให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการบริโภคการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ของจังหวัดและภาคเหนือ”

นางวิภาวัลย์ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานครั้งที่ 2 หอการค้าฯ คาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานมากกว่า 2 แสนคนตลอด 7 วัน และจะสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 40 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการจัดงานในปี 2559 ที่ผ่านมา จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เข้าร่วมชมงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 1.5 แสนคน และสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 35 ล้านบาท

“ในส่วนของหอการค้าแฟร์2017 ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนสินค้าในระดับชุมชนที่หอการค้ามีเครือข่ายทั่วประเทศ สินค้าของเอสเอ็มอี ในพื้นที่หอการค้าฯ ก็จะได้นำผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ ตลอดจนสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจัดแสดงภายในงานกว่า 350บูธ รวมถึงโซนสินค้าและบริการฮาลาลที่เราได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมาเพิ่มสีสัน และความหลากหลายของสินค้าภายในงานเพิ่มขึ้น รวมถึงการจำลองตลาดโซนอาหารย้อนยุคสามชุกที่จะสร้างบรรยากาศให้งานด้วย รวมถึงการแสดงบนเวที ได้แก่ มินิคอนเสิร์ต การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงดนตรีออร์เคสตร้า และการแสดงดนตรีในโซนเชียงใหม่เมืองกาแฟ เป็นต้น และจะมีการจับของรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ในวันสุดท้าย”

นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงาน Unseen Lanna2017 ได้รับการบูรณาการจากงบประมาณหลายส่วนทั้ง กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เอง ที่ตั้งเป้าจะจัดงานในช่วงต้นปี และกลางปีเพื่อสนับสนุนการค้า ในพื้นที่ต่อเนื่อง และจะยกระดับให้เป็นงานที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงได้จัดเต็มพื้นที่ในศูนย์ประชุมฯ พัฒนาชุมชนจะได้คัดสรรสินค้าคุณภาพที่เป็นงานหัตถกรรมหรือ Slow Hand ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เป็นอัตลักษณ์มาแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคอย่างครบครันด้วย

นายภราดร สุรีย์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มีส่วนในการประสานงานนำผู้ประกอบการด้านฮาลาลมาร่วมออกบูธภายในโซนหอการค้าฯแฟร์ ซึ่งถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่เราได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดงานฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนลแฟร์ หรือ CHIF มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปให้รับทราบถึงศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรม และสินค้าของฮาลาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นการให้ความสำคัญตามยุทธศาสตร์ฮาลาลของประเทศและของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ที่มา : thansettakij

12 มกราคม 2017