เชียงใหม่จัดอุตฯแฟร์เพิ่มช่องตลาด

เชียงใหม่จัดอุตฯแฟร์เพิ่มช่องตลาด

09 กุมภาพันธ์ 2017

ภาครัฐและเอกชนเชียงใหม่จัดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ 2017 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 หวังเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คาดเงินสะพัด 50 ล้านบาท 

นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ,ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1( BOI),สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ(สวทช.),สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และชมรมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนภาคเหนือ จัดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ 2017 ขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

งานอุตสาหกรรมแฟร์ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 แล้วถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ขณะเดียวกันยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้สนใจ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคเหนือ(สวทช.)

นอกจากนี้ยัง คอร์สฝึกอาชีพระยะสั้น ด้านการประกอบอาหาร การทำขนม และศิลปะประดิษฐ์ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถนำไปต่อยอดทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ ทั้งนี้ตลอดทั้ง 10 วัน คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนในงานกว่า 50 ล้านบาท และจะมีคำสั่งซื้อตามมาหลังจากจบงานนี้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาโรงงาน

สำหรับการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ในปีนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร่วมถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เนื่องจากในโซนเครื่องจักร จะมีอุปกรณ์แลเครื่องมือที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถนำไปต่อยอดได้ และภายในงานยังได้มีการจัดสัมมนาหลักสูตร “บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ” สร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ ด้วยบรรจุภัณฑ์ โดย อ.มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ณ ห้องหิรัญญิการ์ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

และยังได้พบกับสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ เครื่องเป่าขวดพลาสติก พร้อมเครื่องจักรผลิตน้ำดื่มในอุตสาหกรรมน้ำดื่มครบวงจร ,เครื่องเลื่อยเหล็กฝีมือคนไทยและตะแกรงเหล็กทุกชนิด ,เครืองอบแห้ง,เครื่องขึ้นรูปทำขนมจีน,เครื่องสไลด์หั่นผัก ,เครื่องแพ็กอาหารสำเร็จรูป เครื่องระบบสุญญากาศรุ่นใช้ในครัวเรือน,อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงาน และนวัตกรรมการดับเพลิงจากประเทศรัสเซีย และโซลาร์เซลล์ รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศเยอรมนี ฯลฯ

นอกจากนี้โซนสินค้าอื่นๆมีจำนวนกว่า 300 บูธ เช่น เสื้อผ้าทอ กระเป๋า เครื่องหนัง ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์อาหารและภาคเกษตรแปรรูป รวมถึงสินค้าจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เน้นผลิตเพื่อการส่งออก 100% บริษัทเหล่านี้ก็จะนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นลดสุดๆ เฉพาะงานอุตสาหกรรมแฟร์เท่านั้น

ด้านนางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 กล่าวว่า ที่ผ่านมาศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ( BOI) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานอุตสาหกรรมแฟร์ในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆมาโดยตลอด ในครั้งนี้ก็เช่น กันจะมีนิทรรศการศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของภาคเหนือ Green Industry อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง เน้นการพัฒนารูปแบบหลากหลายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแนวทางให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆกับผู้ประกอบการรวมถึงข้อมูลช่องทางการลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ในโซน “BOI Zone”ภายใต้ชื่อ ” BOI คลินิก : Opportunity Thailand” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ นโยบาย และบริการใหม่ๆของสำนักงานฯและศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน นักลงทุน ประชาชนผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาชมงานตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้รับทราบ

 

ที่มา :  thansettakij

 

09 กุมภาพันธ์ 2017