เชียงใหม่ติดอันดับเมืองน่าอยู่ ของ Digital Nomad ปี 2016

เชียงใหม่ติดอันดับเมืองน่าอยู่ ของ Digital Nomad ปี 2016

22 กรกฎาคม 2016

Facebook .com และ Reddit.com เปิดเผยผลสำรวจ จากกลุ่ม Digital Nomad คนรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานได้ทุกจุดของโลกโดยใช้ Wifi Internet ในการทำงาน จำนวน 25,000 คน จากทั่วโลก

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาดูจาก  ค่าครองชีพ  ความปลอดภัย  สัญญาณไวไฟ  สภาพอากาศ ความเป็นมิตร และการใช้ภาษาอังกฤษของคนในพื้นที่

จากเกณฑ์วัดเชียงใหม่ได้คะแนนความน่าอยู่สูงสุดเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพ ( ประมาณ 33,750 บาท/เดือน) ยกเว้นเรื่องเดียวคือความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาหรือลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่  เพื่อคนกลุ่มนี้ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะในรูปแบบของที่พักอาศัยให้เช่า  หรือ Co-Working Space ที่ใช้ในการทำงาน
//www.freepik.com”>Selected by freepik</a>

22 กรกฎาคม 2016