เดอะ วิลเลจ สะพานยาว-ชลประทาน เชื่อมต่อทุกจุดหมายสะดวกสบายใกล้เมือง

เดอะ วิลเลจ สะพานยาว-ชลประทาน เชื่อมต่อทุกจุดหมายสะดวกสบายใกล้เมือง

13 กันยายน 2018

เดอะ วิลเลจ สะพานยาว-ชลประทาน เชื่อมต่อทุกจุดหมายสะดวกสบายใกล้เมือง

โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ กลางเมืองสัมผัสถึงความคล่องตัว และสะดวกทุกการเดินทาง บนถนนชลประทาน 4 และถนนสะพานยาว 
รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 และสนามกีฬากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

13 กันยายน 2018