เปิดคลังบ้าน คอนโด เหลือขายสะสม ในอำเภอเมือง ขอนแก่น

เปิดคลังบ้าน คอนโด เหลือขายสะสม ในอำเภอเมือง ขอนแก่น

30 พฤษภาคม 2017

Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในขอนแก่น (อำเภอเมือง) ที่มีการเหลือขายสะสมทั้งหมดในตลาด แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม มีรายละเอียดดังนี้

โครงการบ้านจัดสรร

พบว่าในปี 2559 มีโครงการบ้านจัดสรร กำลังเปิดขาย 60 โครงการ รวม 5,935 ยูนิต มีบ้านจัดสรรเหลือขายจำนวน 2,392 ยูนิต (เทียบกับปีก่อนหน้ามีบ้านเหลือขาย 1,784 ยูนิต)

แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย
จากโครงการที่เปิดขายทั้งหมด เป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด 69% หรือ 4,096 ยูนิต เหลือขาย 1,514 ยูนิต ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวราคา 3-5 ล้านบาท 2,296 ยูนิต เหลือขาย 1,012 ยูนิต ทาวน์เฮาส์ 909 หน่วย เหลือขาย 438 ยูนิต และบ้านแฝด จาก 386 ยูนิต เหลือขาย 217 ยูนิต

โครงการคอนโดมิเนียม

โครงการคอนโดมิเนียม พบว่ามีโครงการกำลังเปิดขายจำนวน 20 โครงการ รวม 3,346  ยูนิต เหลือขาย 1,107 ยูนิต (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 14 โครงการ รวมกัน 1,310 ยูนิต เหลือขาย 326 ยูนิต)

ในภาพรวม มีห้องขนาด 26-30 ตร.ม. เสนอขายสูงสุด 45% คิดเป็นจำนวน 1,512 ยูนิต แยกเป็นคอนโด ราคา 1-2 ล้านบาท เหลือขายมากที่สุด 51% และแบบ 1 ห้องนอน เหลือขายสูงสุด 70%


ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ขอนแก่น ปี 2559

ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) ขอนแก่น 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) ขอนแก่น 2559

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "นครราชสีมา-หัวทะเล"

 

31 พฤษภาคม 2017