เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) นครราชสีมา ปี 2559

เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) นครราชสีมา ปี 2559

29 พฤษภาคม 2017

Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในนครราชสีมา (อำเภอเมืองและอำเภอปากช่อง) ที่มีการเหลือขายสะสมทั้งหมดในตลาด แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการบ้านจัดสรร

พบว่าในปี 2559 มีโครงการบ้านจัดสรร กำลังเปิดขาย 119 โครงการ รวม 12,081 ยูนิต มีบ้านจัดสรรเหลือขายจำนวน 5,116 ยูนิต (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 113 โครงการ รวม 12,193 ยูนิต เหลือขาย 5,957 ยูนิต)

แบ่งตามพื้นที่

อำเภอเมือง มีบ้านจัดสรรเหลือขาย 4,126 ยูนิต ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมี 5,144 ยูนิต                                               อำเภอปากช่อง มีบ้านจัดสรรเหลือขาย 990 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมี 813 ยูนิต

แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย

พบว่าเป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด 74% อาคารพาณิชย์ 10%  ทาวน์เฮาส์ 5% ที่เหลือเป็นบ้านแฝดและที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวราคา 3-5 ล้านบาท เหลือขาย 2,432 ยูนิต รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวราคา 2-3 ล้านบาท เหลือขาย 1,551 ยูนิต

โครงการคอนโดมิเนียม

มีโครงการคอนโดมิเนียมกำลังเปิดขายจำนวน 40 โครงการ รวม 5,552 ยูนิต มีคอนโดเหลือขาย 1,441 ยูนิต  (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 37 โครงการ รวมกัน 5,023 ยูนิต)

แบ่งตามพื้นที่

อำเภอปากช่อง 26 โครงการ รวม 3,124 ยูนิต มีคอนโดเหลือขาย 790 ยูนิต

อำเภอเมืองนครราชสีมา 14 โครงการ รวม 2,428 ยูนิต มีคอนโดเหลือขาย 651 ยูนิต

แบ่งตามระดับราคา

อำเภอปากช่อง มีคอนโดระดับราคา 3-5 ล้านบาท เหลือขายสูงสุดจำนวน 232 ยูนิต และระดับราคา 2-3 ล้านบาท เหลือขายจำนวน 221 ยูนิต

อำเภอเมือง กลุ่มระดับราคา 1.5-2.0  ล้านบาท เหลือขายสูงสุดจำนวน 345 ยูนิต และระดับราคา 1-1.5 ล้านบาท เหลือขายจำนวน 147 ยูนิต

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย นครราชสีมา ปี 2559 

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) นครราชสีมา 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) นครราชสีมา 2559

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "นครราชสีมา-หัวทะเล"

30 พฤษภาคม 2017