เปิดจองบ้านเคหะประชารัฐ จ.นครปฐม 17-28 ก.พ.นี้ ราคาเริ่มต้น 266,000 บาท

เปิดจองบ้านเคหะประชารัฐ จ.นครปฐม 17-28 ก.พ.นี้ ราคาเริ่มต้น 266,000 บาท

17 กุมภาพันธ์ 2017

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รวมทั้งหน่วยงานราชการในจ.นครปฐม เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐเรื่องที่อยู่อาศัย รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 17-28 ก.พ. 2560

ทั้งนี้ การเคหะฯ คัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยใน จ.นครปฐม ไว้ให้ชาวนครปฐมได้จับจอง จำนวน 16 โครงการ รวมทั้งสิ้น 2,698 หน่วย รูปแบบโครงการจัดสร้างเป็นอาคารชุด 3-5 ชั้น ขนาดห้อง 24-33 ตารางเมตร ประกอบด้วย โครงการบ้านพร้อมอยู่ จำนวน 15 โครงการ 2,593 หน่วย ราคาขายอยู่ระหว่าง 266,000-472,000 บาท

โครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) โครงการนครปฐม (พระประโทน) โครงการนครปฐม (บ่อพลับ) โครงการนครปฐม 2 (ทหารบก) เป็นต้น และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 105 หน่วย ได้แก่ โครงการนครปฐม (สระสี่มุม) ราคาขาย 670,000 บาท สำหรับโปรโมชั่นพิเศษคือ วางเงินจองเพียง 1,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยโครงการบ้านประชารัฐ หากทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะฯ ลดอัตราดอกเบี้ย 1% ถ้าชำระเงินสดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ กรณีผู้สนใจซื้ออาคารชุดชั้นที่ 4-5 จะได้รับมุ้งลวดและเหล็กดัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้จองโครงการ ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน ส่วนหลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ตนเอง

ผู้สนใจสามารถจองโครงการในงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 17-28 ก.พ. 2560 ณ สยามพลาซ่า (ข้างตลาดปฐมมงคล) ศูนย์ขายนครปฐม 1 (ท่าตำหนัก) และศูนย์ขายนครปฐม 2 (ศาลายา) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1615

 

ที่มา : khaosod

17 กุมภาพันธ์ 2017