เร่งขยาย "ราชพฤกษ์-กัลปพฤกษ์" รับเมืองโต-แก้รถติด กทม.ตะวันตก

เร่งขยาย "ราชพฤกษ์-กัลปพฤกษ์" รับเมืองโต-แก้รถติด กทม.ตะวันตก

02 มิถุนายน 2017

ปัจจุบัน "ถนนราชพฤกษ์" เป็นถนนสายหลักแนว เหนือ-ใต้ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีโครงข่ายเชื่อมโยงย่านธุรกิจที่เป็นรอยต่อกรุงเทพฯ และนนทบุรีเข้าด้วยกัน 

ถนนสายนี้เปิดใช้เมื่อปี 2546 โดย "ทช.-กรมทางหลวงชนบท" เป็นผู้รับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ออกแบบเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางรวม 30 กม. แนวเส้นทางเริ่มต้นจากถนนสาทรมาบรรจบกับถนน 345 (บางบัวทอง-บางคูวัด) 

                                                                         บริเวณถนนราชพฤกษ์

แต่เป็นเพราะสภาพเมืองในปัจจุบันที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรราคาแพงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด ทำให้ถนนไม่เพียงพอต่อปริมาณการจราจรที่มากถึง 55,000 คัน/วัน 

ทำให้ "ทช." คิดโครงการขยายถนนเดิมจาก 6 ช่องจราจร เป็น 10 ช่องจราจร แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ตอน ปัจจุบันตอนที่ 1 จากคลองมหาสวัสดิ์ - ถนนรัตนาธิเบศร์ ก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558

ตอนที่ 2 ช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 - คลองมหาสวัสดิ์ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557 จะแล้วเสร็จวันที่ 20 พ.ค. 2560 ผลงานความก้าวหน้า ณ ก.พ.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 82.276% เร็วกว่าแผนงาน 6.054%

ส่วนตอนที่ 3 ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์-ถนนสาย 345 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของโครงการ "พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน" อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 เม.ย. 2560 อนุมัติผลประมูลก่อสร้างแล้ว วงเงิน 988 ล้านบาท โดยมีกิจการร่วมค้าทีพี (ทิพากร-กิจการร่วมค้าทีซีพี) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง คาดว่าจะเซ็นสัญญาภายในเดือน เม.ย.นี้และเริ่มงานก่อสร้างได้เดือน ก.ค.ใช้เวลาดำเนินการ 900 วัน จะแล้วเสร็จปี 2562 

เนื้องานประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนคู่ขนานใหม่ ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 8.367 กม. 

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางบัวทอง ขนาด 2 ช่องจราจร จำนวน 2 สะพาน งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองขุนมหาดไทย ขนาด 2 ช่องจราจร จำนวน 2 สะพาน และงานระบบระบายน้ำ งานทางเท้า ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจร

นอกจากนี้ "พิศักดิ์" ยังบอกอีกว่า กรมยังอยู่ระหว่างตัดถนนใหม่ต่อเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษกในแนวเหนือ-ใต้ เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 14.7 กม. วงเงิน 6,759 ล้านบาทตามแผนจะแล้วเสร็จปี 2561 

แนวเส้นทางจะต่อเชื่อมจากถนนราชพฤกษ์บริเวณจุดตัดถนนสาย 345 บรรจบกับถนนสาย 346 (รังสิต-ปทุมธานี) ที่สามแยกเลี่ยงเมืองปทุมธานี กับถนนสายปทุมธานี-บางเลน มีทางแยกต่างระดับ 4 แห่ง ได้แก่ ขุนมหาดไทย, ไพร่ฟ้า, บางโพธิ์ใต้ และปทุมธานี จุดปลายทางโครงการ

"หลังถนนสร้างเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาจราจรพื้นที่นนทบุรีกับปทุมธานี และเปิดพื้นที่ตาบอดให้พัฒนาได้มากขึ้น คาดว่าอนาคตจะมีการพัฒนาใหม่ ๆ มารองรับอีกมาก"

ขณะเดียวกันกรมยังอยู่ระหว่างขยายถนนกัลปพฤกษ์ ระยะทาง 7.6 กม.จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร พร้อมปรับปรุงทางเท้าและท่อระบายน้ำ วงเงิน 476 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเจริญขึ้นมาก โดยเฉพาะบ้านจัดสรร จึงต้องปรับปรุงท่อระบายน้ำเพิ่มเพื่อให้คล่องตัวขึ้น

ในปี 2561-2562 สภาพพื้นที่กรุงเทพฯโซนตะวันตกจะเปลี่ยนไปมาก หลังโครงข่ายเก่าที่ได้รับการพัฒนาและโครงข่ายใหม่แล้วเสร็จ ไม่ว่าถนนราชพฤกษ์ เมื่อขยาย 10 ช่องจราจรจนครบสมบูรณ์ เมื่อผนวกเข้ากับถนนตัดใหม่ จะทำให้การเดินทางจากสาทรไปยังถนนสาย 345 และสาย 346 สะดวกสบายยิ่ง ๆ ขึ้น

 

ที่มา :  prachachat

02 มิถุนายน 2017