เร่งสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข314-ลาดกระบัง

เร่งสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข314-ลาดกระบัง

04 ตุลาคม 2017

"กรมทางหลวงชนบท" เร่งก่อสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข 314 – ลาดกระบัง แก้ปัญหาจราจรนิคมฯ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เนื่องจากปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขยายตัวอย่างมาก ส่งผลให้ทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314-ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการสัญจรไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ทช.จึงมีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของถนนสายดังกล่าว โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด 4-6 ช่องจราจร และสะพานคอนกรีต 9 แห่ง พร้อมระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการ ที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 ที่ตำบลคลองประเวศ แนวเส้นทางโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพาดผ่านพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลคลองสวน ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และสิ้นสุดที่แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยบรรจบกับถนนหลวงแพ่ง ระยะทาง 20.328 กิโลเมตร ปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 10 ขณะนี้อยู่ระหว่างถมทรายขยายคันทางด้านข้างและเสริมกำลังการรับน้ำหนักของคันทางโดยการตอกเสาเข็ม ซึ่งใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 3,712.809 ล้านบาท แบ่งเป็นงบผูกพัน 4 ปี (2559-2562) คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณปี 2562

ที่มา : bangkokbiznews
ภาพประกอบ : thainews

04 ตุลาคม 2017