แกะรอยฮวงจุ้ย เมืองเชียงใหม่ (1) การดูมังกรภูเขา

แกะรอยฮวงจุ้ย เมืองเชียงใหม่ (1) การดูมังกรภูเขา

01 เมษายน 2013

ในการดูฮวงจุ้ยในระบบวิชาการนั้น เราจะดูความเจริญรุ่งเรืองของประเทศหรือเมืองใหญ่จากแนวกระแสพลังจากธรรมชาติ เช่น การดูมังกรภูเขา (แนวทิวเขา), มังกรน้ำ (แนวแม่น้ำสายใหญ่) และมังกรที่ราบลุ่ม (ที่ราบลุ่มใหญ่ๆ) ว่ามีแนวกระแสพลังที่ยาวและส่งพลังมาได้ต่อเนื่องหรือไม่ มากไปกว่านั้นในการคำนวณองศาทิศทางยังสามารถบอกได้ด้วยว่า แนวกระแสพลังที่มาจากทิศทางต่างๆ ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของสถานที่นั้นๆ ในยุคสมัยใดได้ด้วย

เราสามารถประยุกต์เอาหลักการนี้มาวิเคราะห์ฮวงจุ้ยของเมืองเชียงใหม่ได้เช่นเดียวกัน เมืองเชียงใหม่นี้เมื่อพิจารณาแล้วก็จะพบว่ามีกระแสพลังจากธรรมชาติครบทั้งแนวเขา แนวน้ำและที่ราบลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่มีความหลากหลายตามศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นโดยมังกรภูเขาที่โดดเด่นมากๆ ก็คือ “อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย” หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า “ดอยสุเทพ” นั่นเอง แนวมังกรภูเขาของดอยสุเทพนั้นเป็นแนวเขาที่รับกระแสพลังต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยที่เป็นแนวเขาพาดผ่าน 5 ประเทศ คือปากีสถาน อินเดีย จีน ภูฏานและเนปาล มีความยาวมากกว่า 2,400 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นมังกรภูเขาที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเราตอนนี้

จุดชมวิว บนยอดดอยสุเทพ

โดยแนวมังกรภูเขาของดอยสุเทพนั้นพากระแสพลังมาจากทางทิศเหนือของประเทศไทย และยาวตลอดแนวทางด้านฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงใหม่เป็นเหมือนมังกรที่คอยโอบล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้ หากเรายืนอยู่บริเวณกลางเมืองเชียงใหม่หรือบริเวณคูเมืองก็จะมองเห็นดอยสุเทพโอบเมืองได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่ดีมาก และเมื่อคำนวณความเป็นมงคลของแนวมังกรภูเขานี้ก็จะพบว่าสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เมืองเชียงใหม่ได้มากตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมา และจะส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองที่สุดในเรื่องของการสะสมความมั่งคั่งในช่วงปี พ.ศ.2547-2567 หากให้ท่านลองสังเกตง่ายๆ จากบริเวณถนนนิมมานเหมินท์ซึ่งเป็นแนวถนนที่วิ่งขนานกับแนวของดอยสุเทพ ก็จะพบว่าค่อยๆเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆ และมาเจริญรุ่งเรืองมากๆ ในช่วงนี้ จนพัฒนากลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่จนราคาที่ดินนั้นพุ่งสูงไม่แพ้ย่านการค้าสำคัญๆ ในกรุงเทพฯ เลยทีเดียว

แนวกระแสมังกรของดอยสุเทพนั้นส่งพลังชนิด “ธาตุทอง” ที่เป็นพลังของความสวยงาม ความเลอค่า การพัฒนาและการแข่งขัน ร่วมมากับพลังของ“ธาตุน้ำ” ที่เป็นเรื่องของการค้าขาย การท่องเที่ยว การปรับตัว หรือเรื่องของชาวต่างชาติเข้ามาให้เมืองเชียงใหม่ จึงทำให้เมืองเชียงใหม่นี้สะสมความเป็นมงคลจากดอยสุเทพในช่วงที่ผ่านมา จนพัฒนาไปเป็นเมืองท่องเที่ยวและการค้าที่สำคัญมากๆ แห่งหนึ่งของประเทศไทยไปแล้ว หากจะพูดถึงเมืองหลักๆสัก 4-5 แห่งในประเทศไทยที่เป็นสถานที่ในฝันของทั้งชาวไทยและต่างประเทศก็ต้องมีเมืองเชียงใหม่เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอน

 

สำหรับในตอนต่อไปนั้นเราจะมาดูกันถึงเรื่อง “มังกรน้ำ” จาก “แม่น้ำปิง”แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งจ่ายพลังให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ.2607 และ “มังกรที่ราบลุ่ม” ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ “คูเมือง” บริเวณเมืองที่ใช้ภูมิปัญญาชั้นยอดในการเลือกวางผังเมืองตั้งแต่สมัยก่อตั้ง “อาณาจักรล้านนา” เมื่อกว่า 700 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สะสมความมั่งคั่งของแนวกระแสมังกรทั้งหมดที่มาหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เรามาจนถึงยุคปัจจุบัน

 

ผู้เขียน : อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ศึกษาศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยจากสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย

มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนเมษายน 2556
06 สิงหาคม 2018