แกะรอยฮวงจุ้ย เมืองเชียงใหม่ (2) มังกรน้ำ

แกะรอยฮวงจุ้ย เมืองเชียงใหม่ (2) มังกรน้ำ

01 พฤษภาคม 2013

หากดอยสุเทพเปรียบเสมือนมังกรภูเขาที่จ่ายกระแสพลังให้กับเมืองเชียงใหม่แล้ว ก็ต้องไม่ลืมว่ามี “แม่น้ำปิง” เป็น “มังกรน้ำ” ช่วยจ่ายกระแสพลัง สร้างความเจริญรุ่งเรืองตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการให้กับเมืองเชียงใหม่มาช้านานด้วย โดยตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นถือว่ามังกรน้ำนั้นจะสร้างความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะเรื่อง “โชคลาภ” ให้กับเมืองที่ผ่านเป็นอย่างมาก หรือหากให้ท่านสังเกตดูก็จะพบว่าเมืองใหญ่หลายๆ เมืองก็มักจะมีแม่น้ำสายใหญ่หรือมังกรน้ำนี้ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร หรือแม่น้ำเทมส์ของมหานครลอนดอนเองก็ตาม

นั่นก็เพราะแม่น้ำนั้นหากเป็นช่วงที่เป็นสายใหญ่ก็มักจะอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งจะเป็นจุดที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต การเพาะปลูก การทำการค้าในสมัยก่อน เมืองซึ่งเป็นจุดรวมของคนส่วนใหญ่จึงมักจะเกิดอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำผ่านนั่นเอง

โค้งโอบของแม่น้ำปิงจะกว้างที่สุดบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตำแหน่งการตั้งเมืองที่เป็นมงคลเป็นอย่างมาก

โดยแม่น้ำปิงนั้นมีความยาวมากกว่า 600 กิโลเมตร (ยาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเกือบเท่าตัว!) และมีจุดกำเนิดมาจากบริเวณดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จุดเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่ และมีความสูงมากกว่า 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งดูจากแนวทิวเขาดอยเชียงดาวนั้นก็ถือว่ามีกระแสพลังที่ต่อเนื่องมาจากแนวของทิวเขาหิมาลัย (Himalayan Range) จึงถือว่าแม่น้ำปิงนั้นเป็นแนวกระแสมังกรน้ำที่เชื่อมเอาพลังดีของเทือกเขาหิมาลัยมาด้วย

สำหรับจุดที่แม่น้ำปิงถือว่ามีพลังมากที่สุดก็คือตำแหน่งบริเวณคูเมืองเชียงใหม่นั่นเอง เพราะจะเป็นส่วนที่โค้งของแม่น้ำปิงนั้นกว้างที่สุด ดังนั้นการเลือกตำแหน่งคูเมืองของเมืองเชียงใหม่จึงถือว่าเป็นการวาง “ฮวงจุ้ย” ชั้นเยี่ยม เพราะถูกขนาบอยู่กับสองมังกรที่ทรงพลังทั้งทางดอยสุเทพและแม่น้ำปิง โดยฝั่งทางด้านตะวันตกของแม่น้ำปิงหรือว่าฝั่งคูเมืองนั้นถือว่าเป็นฝั่งที่มีพลังมากกว่า อย่างไรก็ตามการวางผังเมืองในบริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่ได้มีการสร้างสะพานจากฝั่งคูเมืองเชื่อมไปทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าเป็นการนำเอาพลังดีของโค้งโอบจากฝั่งคูเมืองกลับเข้าไปหล่อเลี้ยงอีกฝั่งของแม่น้ำปิงได้เป็นอย่างดี

แนวการไหลของแม่น้ำปิงที่มาจากทิศเหนือนั้นก็จะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ในด้านการค้าขาย การท่องเที่ยว การปรับตัว หรือเรื่องของชาวต่างชาติให้กับเมืองเชียงใหม่ โดยรอบของความเจริญรุ่งเรืองจากแม่น้ำปิงนี้จะสร้างความเจริญให้กับเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2547 ไปจนถึง พ.ศ.2607 เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามจุดที่แม่น้ำปิงแตกต่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือไม่มีช่วงน้ำที่ตวัดกลับเป็น “ท้องมังกร” เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงพระรามที่ 3 บางกระเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นความเป็นมงคลเพียงจุดเดียวที่ขาดหายไป

แต่เมื่อดูองค์ประกอบโดยรวมของจุดจ่ายกระแสพลังหลักของเมืองเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นดอยสุเทพหรือแม่น้ำปิงซึ่งถือว่ามีลักษณะของฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลเป็นอย่างมากแล้ว ก็เชื่อได้ว่าจะทำให้เมืองเชียงใหม่นั้นสามารถที่จะพัฒนาจนกลายเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวที่สำคัญในลำดับต้นๆ ได้ และไม่ใช่แค่เพียงในระดับประเทศเท่านั้น แต่จะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นมหานครในลำดับต้นๆ ของโลกได้ด้วยครับ

 

ผู้เขียน : อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ศึกษาศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยจากสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย

มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556
09 มีนาคม 2016