แต่งตัวไปกู้ : สินเชื่อบ้านแลกเงิน Mortgage Power

แต่งตัวไปกู้ : สินเชื่อบ้านแลกเงิน Mortgage Power

01 ธันวาคม 2014

สินเชื่อบ้านแลกเงิน บ้านยังมีอยู่

โดยปกติผู้กู้ที่ต้องการซื้อบ้านโดยจะเป็นบ้านหลังแรกหรือหลังที่สอง จะนำบ้านที่ซื้อมาจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ ก็จะได้สินเชื่อบ้าน ซึ่งมีเงื่อนไขที่ให้สิทธิมาก เช่นกู้ได้ถึง 90%-100% ของราคาประเมินหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำและจะมีสินเชื่อคงที่ สูงถึง 3 ปี ระยะเวลากู้สูงถึง 30 ปีโดยวัตถุประสงค์เพื่อการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

แต่สำหรับผู้ที่มีบ้านอยู่แล้ว ไม่ว่าจะปลอดจำนองหรือจำนองเงินกู้อื่นใด ประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อการใช้จ่ายอะไรก็ได้หรือเพื่ออเนกประสงค์ทั่วไป สามารถขอกู้เงินโดยมีบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดฯ ตึกแถวเป็นหลักประกัน ซึ่งในแง่ประโยชน์ของผู้กู้จะไม่มีการจำกัดขอบเขตของการใช้เงิน โดยระยะเวลากู้สูงถึง 30 ปีเช่นกัน แต่มักจะจำกัดวงเงินกู้ต่อราคาประเมินหลักประกันไว้ที่ 80% วงเงินกู้สูงแต่จำกัดไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่างกันแต่อัตราดอกเบี้ยที่จะอิงอัตรา MRR บวก ซึ่งเท่ากับว่าธนาคารจะได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อบ้าน และจะไม่ได้ประโยชน์จากอัตราการสำรองเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งถ้าเป็นสินเชื่อบ้านจะได้รับสิทธิดีกว่านั้น

 

เลือกธนาคารไหนดี

ปัจจุบันธนาคารหลายแห่ง รวมทั้งบริษัทเงินทุนได้นำเสนอบริการสินเชื่อบ้านแลกเงินให้กับผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้าน คอนโดฯ ทาวนเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ต้องการขอสินเชื่อ โดยสามารถนำเงินไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ไม่จำกัดขอบเขต ซึ่งผู้กู้ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ โดยมีจุดที่เป็นข้อเด่นดังนี้

  1. วงเงินกู้ ธนาคารมีข้อเสนอวงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยมีวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท มีบางแห่งสูงสุด 5 ล้านบาท วงเงินกู้เท่าใดขึ้นอยู่ความต้องการของผู้กู้โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  2. ประเภทของเงินกู้ ส่วนใหญ่จะมีแบบเงินกู้ Loan แบบลดต้นลดดอกและบางธนาคารเสนอให้วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) โดยวงเงินกู้ต่อราคาประเมินหลักประกัน ไม่เกิน 80% การเลือกแบบเงินกู้จะได้รับเงินก้อน และเริ่มผ่อนส่งเดือนต่อไปทันที แต่ถ้าเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีจะเสียดอกเบี้ยเมื่อมีการใช้เงินภายในวงเงิน
  3. อัตราดอกเบี้ย ส่วนใหญ่จะเป็นอัตรา MRR, MLR บวกส่วนเพิ่ม Spread 0.25-1.0% โดยบางแห่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เช่น 4.99% 1 ปีแรกเป็นต้น ถ้าเป็นวงเงิน OD จะเป็นอัตรา MOR บวก เป็นต้น
  4. อายุผู้กู้ รวมกับระยะเวลาผ่อนส่งไม่เกิน 60-65 ปี สำหรับอาชีพผู้ประกอบการ หรือผู้พิพากษา อัยการ ได้ถึง 70 ปี
  5. อายุเงินกู้ ตั้งแต่15-30 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกินที่กำหนด ซึ่งอายุเงินกู้จะมีผลกับการอัตราผ่อนชำระ ถ้ากู้ได้ระยะยาวกว่าจะมีผลให้ผ่อนชำระน้อยกว่าระยะเงินกู้สั้น
  6. อาชีพและรายได้ ส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่กำหนดประเภทอาชีพ แต่การคำนวณรายได้ ต้องให้เอกสารการหมุนเวียนบัญชีไม่น้อยกว่า 6 เดือน บางธนาคารเสนอว่าถ้ามาขอกู้เงินจะไม่มีการปฎิเสธ โดยธนาคารจะเสนอทางออกให้ได้เงิน
  7. การอนุมัติรวดเร็ว บางแห่งอนุมัติเงินกู้ไม่เกิน 3 วัน โดยมีข้อแม้ว่าต้องส่งเอกสารการขอกู้ให้ครบถ้วน โดยมีเอกสารส่วนบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เอกสารแสดงเอกสารสิทธิ์ ถ้ารีไฟแนนซ์แสดงเอกสารใบเสร็จชำระเงินกู้ 6 เดือน

การที่ธนาคารได้นำเสนอบริการดังกล่าวก็เพิ่มการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการใช้เงิน โดยไม่กำหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องมีการควบคุมติดตาม ทั้งในส่วนของผู้กู้และธนาคาร โดยเฉพาะตัวผู้กู้ ต้องมีความต้องการใช้ที่จำเป็นจริงๆ และ/หรือใช้เพื่อการสร้างรายได้เพิ่ม มิฉะนั้นถ้านำเงินกู้ไปใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือยเกินความต้องการ อาจไม่สามารถนำรายได้ที่มีจำกัดมาชำระหนี้ได้ ก็อาจทำให้บ้านแลกเงินอาจไม่มีบ้านอยู่ก็เป็นได้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนธันวาคม 2557
08 เมษายน 2016