แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยชลบุรี “เมืองพัทยา-เขาพระตำหนัก”

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยชลบุรี “เมืองพัทยา-เขาพระตำหนัก”

01 ธันวาคม 2017

HIGHLIGHT

  • “โซนเมืองพัทยา-เขาพระตำหนัก” พื้นที่กว่า 50% จัดเป็นย่านที่อยู่อาศัย ตามมาด้วยพื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการ
  • ย่านเขาพระตำหนัก คือทำเลที่มีราคาโครงการสูงสุดในปี 2017 มีค่ากลางอยู่ที่ 3.4 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ 69,700 บาท
  • อัตราการเติบโตของราคาโครงการที่อยู่อาศัยเฉลี่ยปีละ 2.01% โดยโครงการแนวดิ่งเติบโตปีละ 1.85% และโครงการแนวราบปีละ 6.95%

ย่านเขาพระตำหนัก ย่านที่อยู่อาศัยอันเงียบสงบที่ยังหาได้ในพัทยา เมืองที่ไม่เคยหลับไหล สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักทั้งคนในพื้นที่และผู้คนรอบโลก ที่นี่มีจุดวิวเมืองพัทยาได้ 360 องศา ทั้งยังเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่ไม่หนาแน่นมากนัก เนื่องจากอยู่ถัดมาจากโซนพัทยาใต้ และสามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยมีถนนเส้นสำคัญเชื่อมต่อในพื้นที่ ทั้งถนนพัทยาสาย 1-3 ถนนพัทยาใต้ ถนนเทพประสิทธิ์ ถนนทัพพระยา และถนนสุขุมวิท

Baania ได้รวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยในโซนเมืองพัทยาจากอดีต ปัจจุบัน และรวมถึงเทรนด์ในอนาคต โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 4 ช่วงตามเส้นถนนและจุดตัดที่สำคัญ ดังภาพ

จากเทคนิคในการวิเคราะห์พื้นที่รัศมีตามโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนจริง ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทำให้เราสามารถวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่และแนวโน้มของราคาที่อยู่อาศัยได้ดังนี้

 

เราพบว่าราคาเฉลี่ยและราคากลางของโครงการในแต่ละย่านไม่ต่างกันมากนัก โดยทำเลที่มีราคาสูงสุด คือ ย่านเขาพระตำหนัก โดยมีราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ 70,480 บาท และมีราคากลาง 4.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นทำเลที่ติดกับบริเวณเลียบชายหาด และอยู่ในพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว ทำให้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้มีราคาสูง แม้ว่าทำเลในย่านที่ 2 และ 3 จะมีความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยมากกว่า

ในรอบห้าปีที่ผ่านมา การเติบโตของโครงการอสังหาในพื้นที่โซนเขาพระตำหนักจะอยู่ในกลุ่มของตลาดคอนโดมิเนียม เมื่อพิจารณาข้อมูลค่ากลางโครงการจากกราฟพบว่าราคาขายในช่วงปี 2012-2017 จะเปลี่ยนแปลงไม่มากนักมีค่าเฉลี่ยหกปีอยู่ที่ 3.27 ล้านบาท โดยในปี 2017 ราคาขยับมาอยู่ที่ 3.4 ล้านบาท ต่ำกว่าค่ากลางโครงการในเมืองพัทยาโดยรวมเล็กน้อย แต่มีทิศทางการเติบโตของราคาในทางบวกเช่นเดียวกัน

สำหรับค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรในโซนเขาพระตำหนัก ปี 2017 ขยับมาอยู่ที่ 69,700 บาท ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของเมืองพัทยาเล็กน้อยที่ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 75,900 บาทต่อตารางเมตร

จากการวิเคราะห์แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยโซนพัทยา-เขาพระตำหนัก พบการอัตราการเติบโตในกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดในทิศทางบวก คิดเป็นค่าฌฉลี่ยมูลค่าการเติบโอยู่ที่ 2.74% ต่อปี สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตโดยรวมของพื้นที่เขตเมืองพัทยาในปี 2018 นี้

ชมโครงการคอนโดในพัทยาที่น่าสนใจได้ ที่นี่
     

 

ข้อมูลจาก:
baania.com
14 พฤษภาคม 2018