แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย ถนนเพชรเกษม ช่วงวงเวียนใหญ่-บางแค

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย ถนนเพชรเกษม ช่วงวงเวียนใหญ่-บางแค

16 ตุลาคม 2017

Highlights

  • พื้นที่การอยู่อาศัยของถนนเพชรเกษมช่วง วงเวียนใหญ่-บางแค ถือว่าเป็นการอยู่อาศัยแบบหนาแน่น เพราะมีโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นต้น
  • ช่วงวงเวียนใหญ่-บางแค เป็นที่จับตามองของนักลงทุน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สังเกตได้จากการเติบโตต่อเนื่อง 7 ปีที่ผ่านมา
  • โครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เป็นโครงการประเภท คอนโดมิเนียม โดยปัจจุบัน ราคาอยู่ที่ 64,800 บาท ต่อ ตารางเมตร

ถนนเพชรเกษม หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร–จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานของประเทศไทย ที่มีเส้นทางมุ่งสู่ภาคใต้ มีระยะทางรวม 1,277.512 กิโลเมตร นับเป็นทางหลวงหรือถนนสายที่ยาวที่สุดในประเทศอีกด้วย โดยชื่อของถนนเพชรเกษมนั้นตั้งตามชื่อของ หลวงเพชรเกษม วิถีสวัสดิ์ (แถม เพชรเกษม) อดีตอธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 7 ซึ่งเป็นนายช่างใหญ่ผู้ควบคุมการก่อสร้างหรือการบังคับบัญชารับผิดชอบถนนเส้นนี้

สำหรับในบทความนี้จะกล่าวถึงพื้นที่บริเวณ ถนนเพชรเกษม ช่วงวงเวียนใหญ่-บางแค เริ่มตั้งแต่บริเวณวงเวียนใหญ่ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผ่านสะพานเนาวจำเนียร (สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่) ผ่านแยกท่าพระ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ถึงบริเวณแยกต่างระดับเพชรเกษม ระยะทางรวมประมาณ 9 กิโลเมตร ซึ่งในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี 2556 กำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง-ปานกลาง และพื้นที่พาณิชยกรรม

ในย่านนี้มีสถานที่สำคัญเรียงรายมากมาย ตั้งแต่บริเวณวงเวียนใหญ่เรื่อยไป อาทิ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงเรียนพาณิชยการกรุงเทพ โรงพยาบาลบางใผ่ ตลาดเสนีย์ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า โรงพยาบาลภาษีเจริญ มหาวิทยาลัยสยาม ซีคอนบางแค โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ตลาดบางแค เทสโก้โลตัสบางแค และเดอะมอลล์บางแค เป็นต้น

นอกจากจะเป็นพื้นที่รองรับการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นบริเวณฝั่งธนบุรีแล้ว แนวเส้นทางถนนเพชรเกษมช่วงท่าพระ-บางแคนั้น ยังเป็นย่านที่ได้รับความนิยมและจับตามองของเหล่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้ เนื่องด้วยกำลังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - หลักสอง ซึ่งมีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี 2562 และขยายเส้นทางต่อไปยังพุทธมณฑลสาย 4 ในเส้นทางช่วง หลักสอง - พุทธมณฑลสาย 4 (คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2564)

Baania ได้รวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถเข้าใจบริบทพื้นที่และเปรียบเทียบแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยได้อย่างชัดเจน เราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 บริเวณโดยใช้เเนวเส้นทางคมนาคมขนส่ง และลักษณะของการกระจุกตัวของการตั้งถิ่นฐานและความเป็นชุมชน ดังนี้

1.ย่านท่าพระ - ตั้งแต่บริเวณสะพานเนาวจำเนียรถึงบริเวณแยกท่าพระ ลักษณะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง ในปัจจุบันบริเวณแยกท่าพระกำลังก่อสร้างสถานีท่าพระ ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายทั้ง 2 ช่วงเส้นทาง

2. ย่านพุทธมณฑลสาย 1 - บริเวณฝั่งด้านตะวันออกของถนนเพชรเกษมซึ่งตัดกับแนวเส้นทางถนนพุทธมณฑลสาย 1 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

3. ย่านบางหว้า - บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า บริเวณที่ตัดกับแนวถนนราชพฤกษ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง และหนาแน่นปานกลาง

4. ย่านบางแค - บริเวณทางแยกต่างระดับถนนเพชรเกษม-ถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นย่านพาณิชยกรรมบางแค โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการวิเคราะห์ประวัติและแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยแนวดิ่งของแต่ละย่านนั้น Baania ได้กำหนดขอบเขตรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวถนนเพชรเกษม ช่วงวงเวียนใหญ่ - บางแค ดังแสดงในภาพ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่รัศมีตามโครงข่ายคมนาคมทางถนนจริงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้ได้ระยะทางจริงของการเดินทาง สามารถสะท้อนรูปแบบและเส้นทางการเดินทางจริงในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดของรูปแบบเชิงพื้นที่และแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยดังต่อไปนี้

จากแผนที่ราคาแสดงให้เห็นว่า บริเวณที่มีราคาสูงสุดของพื้นที่ คือ บริเวณย่านท่าพระ หมายเลข 1 มีราคาขายเฉลี่ยต่อ ตร.ม. อยู่ที่ 75,600 บาทต่อ ตร.ม. และค่ากลางของราคาขายอยู่ที่ 3.68 ล้านบาท เนื่องจากในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นจุดเชื่อมต่อของที่สำคัญของการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของเส้นทางสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย จึงทำให้คอนโดบริเวณดังกล่าวมีราคาที่สูงกว่าพื้นที่ย่านอื่นๆ บนถนนเพชรเกษม ช่วงวงเวียนใหญ่ - บางแค

 

แนวโน้มของราคาที่อยู่อาศัยแนวดิ่ง บนถนนเพชรเกษม วงเวียนใหญ่ - บางแค

จากข้อมูลราคาคอนโดพื้นที่วงเวียนใหญ่ - บางแค ช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ราคาค่าเฉลี่ยของคอนโดเพิ่มขึ้นจาก 18,050 บาทต่อ ตร.ม. ในปี 2012 เป็น 64,800 ในปี 2018 คิดเป็นมูลค่าการเติบโตร้อยละ 23.7 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเดินทางเข้าเมืองได้ในอนาคต สำหรับค่ากลางของราคาขายมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2018 ที่มีราคาอยู่ที่ 2.53 ล้านบาท

เราจะสังเกตุได้ว่า โครงการที่อยู่อาศัยบนถนนเพชรเกษม ช่วงวงเวียนใหญ่ถึงบางแค เป็นช่วงที่มีโครงการแนวดิ่งเป็นจำนวนมากกว่าแนวราบ ทั้งนี้เป็นเพราะศักยภาพของพื้นที่ซึ่งกำลังขยา่ยตัวเพื่อรองรับการขยายตัวจากตัวเมืองกรุงเทพ อีกทั้งราคาแนวโน้มอสังหายังชี้ให้เห็นว่า การปรับตัวขึ้นของราคาโครงการมีผลสอดคล้องกับการเปิดตัวโครงการรถไฟฟ้าอีกด้วย พื้นที่ในย่านนี้ยังคงเป็นที่น่าจับตามองในเชิงการลงทุนเพื่อที่อยู่อาศัย

 

Recommended Project

 

 

 

เสน่ห์ของย่านเพชรเกษมคือความลงตัวของชุมชนเมืองที่คลาสสิกสอดประสานกับความเจริญสมัยใหม่ที่ค่อยๆ ทอดเงาเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการรถไฟฟ้าเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เชื่อมต่อให้พื้นที่ส่วนนี้เข้าถึงใจกลางเมืองและย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจต่างๆ โดยสะดวกมากขึ้น จากคอนโดมิเนียมมากมายตามแนวรถไฟฟ้า เรามองว่าโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุด

โครงการออกแบบดีไซน์ในคอนเซ็ปท์ Semi-Urban Resort และ Perfect Relaxation เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เติมเต็มความสุขชีวิตไร้รอยต่อ เชื่อมทุกมิติ ทุกสไตล์การใช้ชีวิตให้เป็นหนึ่ง ลงตัวกับที่สุดความสุขแห่งการพักผ่อน การเรียน ทำงาน เดินทาง ช้อปปิ้ง กิน เที่ยวความสมบูรณ์แบบที่อยู่อาศัยแห่งเดียวใจกลางทำเลศักยภาพ เพชรเกษม 27

ให้คุณเดินทางสะดวกกว่าใคร ด้วยทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า เพียง 350 เมตร แถมยังใกล้กับวงแหวนรอบนอกและทางด่วนดาวคะนอง อีกทั้งยังรายรอบด้วยแลนมาร์คของย่านอย่างสถานศึกษา สถานพยาบาล และห้างสรรพสินค้า เช่น มหาวิทยาลัยสยาม โรงพยาบาล พญาไท3 ซีคอน บางแค และเดอะมอลล์ บางแค ตอบโจทย์ความต้องการได้ครบครัน

โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 มีทั้งหมด 26 ชั้น จำนวน 638 ยูนิต โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบห้องคือ ห้อง Studio 24 ตร.ม., ห้อง 1 Bedroom 26 ตร.ม., และ ห้อง 2 Bedroom 43 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นในแบบทุกคนเอื้อมถึงเพียง 2.2 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อพิจารณาจากทำเลที่ดีมาก สามารถซื้อไว้เพื่อการอยู่เองหรือลงทุนให้เช่าก็ได้ เนื่องจากอยู่หน้ามหาวิทยาลัยสยามพอดี ด้วยชื่อของแบรนด์อย่างชีวาทัย ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่า โครงการนี้บริการลูกบ้านอย่างดีเยี่ยม และมีความปลอดภัยสูงมากด้วย ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

 

 

17 ตุลาคม 2018