แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย ราชพฤกษ์ (นครอินทร์-บรมราชชนนี)

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย ราชพฤกษ์ (นครอินทร์-บรมราชชนนี)

05 ธันวาคม 2017

HIGHLIGHT

  • ตลาดบ้านจัดสรรในบริเวณราชพฤกษ์ 3 เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีค่ากลางโครงการปี 2017 อยู่ที่ 5.9 ล้านบาท 
  • โครงการใหม่ช่วงปี 2015-2017 ปรับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยตอบโจทย์คนรักบ้าน ราคาเฉลี่ยปรับตัวลดลงที่ 30,850 บาทต่อตารางเมตร
  • ปัจจุบันมีโครงการเปิดขาย 36 แห่ง แยกเป็น บ้านเดี่ยว 12 โครงการ ทาวน์โฮม 13 โครงการ และนอกนั้นเป็นอาคารพาณิชย์ริมถนนราชพฤกษ์

Baania ได้รวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางถนนราชพฤกษ์จากอดีต ปัจจุบัน และรวมถึงเทรนด์ในอนาคต โดยแบ่งช่วงเส้นทางถนนราชพฤกษ์ออกเป็น 4 ช่วงตามทางแยกและจุดตัดที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

จากเทคนิคในการวิเคราะห์พื้นที่รัศมีตามโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนจริง ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เราสามารถวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่และแนวโน้มของราคาที่อยู่อาศัยย่านราชพฤกษ์ส่วนที่ 3 บริเวณย่านนครอินทร์ – บรมราชชนนี โดยเริ่มตั้งแต่จุดตัดของถนนราชพฤกษ์กับถนนนครอินทร์-พระราม 5 บริเวณวงเวียนพระราม ถึงช่วงตัดกับถนนบรมราชชนนี รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

จากลักษณะการกระจายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยในย่านนี้ สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน โดยพื้นที่หมายเลข 1 บริเวณช่วงตัดกับถนนบรมราชชนนีมีค่ากลางสูงที่สุดถึง 24.77 ล้านบาททิ้งห่างจากพื้นที่อื่นๆ ในโซนนี้ เนื่องจากมีโครงการระดับ 20 ล้านบาทขึ้นไปอยู่หลายโครงการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจุดเด่นเชิงทำเลที่สามารถเดินทางสะดวกทั้งขามุ่งหน้าเข้า และออกจากเมืองไปยังภาคตะวันตกหรือภาคใต้ของประเทศได้
รองลงมาคือพื้นที่หมายเลข 2 ด้วยค่ากลาง 9.15 ล้านบาท พื้นที่หมายเลข 3 อยู่ที่ 6.84 ล้านบาท และพื้นที่หมายเลข 4 อยู่ที่ 6.65 ล้านบาท ตามลำดับ

พิจารณาค่ากลางราคาโครงการในโซนราชพฤกษ์ นครอินทร์-บรมราชชนนี เทียบกับโครงการรอบนอกในเขตตลิ่งชันและถนนบรมราชชนนีพบว่า ค่ากลางราคาขายโครงการบนถนนราชพฤกษ์ช่วงนครอินทร์-บรมราชชนนียังคงสูงกว่าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2015 ขยับขึ้นมาสูงถึง 6.74 ล้านบาท ก่อนจะขยับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 5.9 ล้านบาทในปี 2017

ค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรของพื้นที่โซนนี้อยู่ที่ 33,700 บาท โดยมีทิศทางปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโครงการโดยรอบในเขตตลิ่งชัน เนื่องด้วยโครงการใหม่ที่เปิดขายมีการปรับแบบบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยให้ลูกบ้านได้รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

 

Recommended Projects

คาซ่า ซิตี้ กัลปพฤกษ์-สาทร    กัสโต้ ทาวน์โฮม วงแหวน-พระราม 5

เสนาช็อปเฮ้าส์ บางแค    นิช ไอดี บางแค

ข้อมูลจาก:
baania.com
05 เมษายน 2018