แนะกลยุทธ์นำองค์กร เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

แนะกลยุทธ์นำองค์กร เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

11 กรกฎาคม 2017

 

 

 

 

ที่มา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

21 กรกฎาคม 2017