โคราช จัดนิทรรศการฝนหลวงฝนแรก น้อมรำลึกในหลวง ร.9

โคราช จัดนิทรรศการฝนหลวงฝนแรก น้อมรำลึกในหลวง ร.9

24 ตุลาคม 2017

จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช ขอเชิญพสกนิกรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชมนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ นิรันดร์กาล ตอน ฝนหลวง…ฝนแรกที่โคราช” ระหว่างวันที่ 12-27 ตุลาคม 2560 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราช

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงทำฝนหลวงขึ้น โดยเรื่องราวการปฏิบัติการทำฝนหลวงครั้งแรกนั้นเกิดขึ้น ณ สนามบินหนองตะกู อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2512  โดยในงานนิทรรศการมีการจำลองเครื่องบิน Cesna 180 หมายเลขเกษตร 209 ที่ใช้ทำฝนหลวงครั้งแรกของโลกและแสดงการทดลองบนท้องฟ้า กว่าจะเป็นฝนหลวงเม็ดแรกของโลก ให้ได้ชมกันและในนิทรรศการมีการเช่าถึงขั้นตอนการทำฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทานที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจได้ง่าย และภายในงานยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

ชมห้องทรงงานส่วนพระองค์ (จำลอง) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงงานหนักเพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองและปฏิบัติจริงเกี่ยวกับโครงการฝนหลวง โครงการในพระราชดำริ โดยจำลองห้องทรงงานส่วนพระองค์มาจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน รวมถึงจัดแสดงผลงานของบุรุษแห่งสยามประเทศ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรผู้สนองงานในหลวงรัชกาลที่ 9 จนค้นพบสูตรการทำฝนหลวงที่ใช้งานในปัจจุบันและถูกนำไปใช้แก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ในงานยังมีวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการแสตมป์ชุด 7 คอลเลคชั่นแห่งความจงรักภักดี จากไปรษณีย์ไทย พร้อมจำหน่ายแสตมป์ชุด “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 “

โดยแสตมป์ชุดดังกล่าวมี 3 แผ่น ประกอบด้วย

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ 9 ภาพ ภาพ
เครื่องประกอบสำคัญในพระราชพิธี 3 ภาพ
และภาพพระเมรุมาศ 1 ภาพ รวม 13 ภาพ 13 ดวง ชุดละ 99 บาท

จำหน่ายจำนวนจำกัด และชมนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์โดยฝีมือจิตรกรนักเรียนจากโรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 99 ภาพ

ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระวิริยอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพด้านการเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยแท้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

ที่มาและภาพประกอบ : focuskorat

 

25 ตุลาคม 2017