“หรรษา ล้านนา หน้าฝน”

“หรรษา ล้านนา หน้าฝน”

01 กรกฎาคม 2015

คุณนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และคุณพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “หรรษา ล้านนา หน้าฝน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ในช่วงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง ณ ชั้น 1 เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกรกฏาคม 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016