“เกษม อานนทวิลาศ” ปั้นนพดลพานิช เป็น 7-11 ของวัสดุก่อสร้าง

“เกษม อานนทวิลาศ” ปั้นนพดลพานิช เป็น 7-11 ของวัสดุก่อสร้าง

04 พฤษภาคม 2016

หากเอ่ยชื่อ “นพดลพานิช”  ร้านค้าวัสดุก่อสร้างเปิดให้บริการมานานกว่า 4 ทศวรรต จากพนักงาน 15 คน ปัจจุบัน
มีพนักงาน 200 คน กับการบริหารงานเจเนเรชั่นที่ 2 ของ เกษม อานนทวิลาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพดล-
พานิช จำกัด พบว่ามีแนวคิดที่น่าสนใจ

 

จากเด็กหัวใจศิลป์ มุ่งสู่บริหารฯ เพื่อสานต่อธุรกิจ
นพดลพานิช ในวันที่มีอายุย่างเข้าสู่ปีที่ 45 และเป็นการบริหารของคนรุ่นที่สองต่อจากบิดา ซึ่งแต่เดิมในวัยเด็กชอบ
วาดรูป วาดการ์ตูน และอยากเรียนคณะวิจิตรศิลป์ แต่กลับเลือกศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จบการศึกษาปริญญาตรี-
โทจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับแรงบันดาลใจจากการศึกษาธุรกิจของแซม วอลตัน
Sam Walton ต้นแบบการค้าปลีกของวอล-มาร์ท(Wal-Mart) ศึกษาดูงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในกรุงเทพฯ
ก่อนนำมาปรับใช้กับธุรกิจให้ทันสมัย นอกจากนั้นยังมีแนวคิดทำการปรับปรุงระบบค้าปลีก, ทำโชว์รูม, ระบบ
แคชแอนด์เคลีย์วัสดุก่อสร้างแห่งแรกของภาคเหนือ

ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
ในยุคเจเนเรชั่นที่ 2 มีการปรับยุทธศาสตร์ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นลูกค้าช่าง, กลุ่มโครงการและ, ลูกค้าทั่วไป
(End User)  โดยลูกค้ากลุ่มช่างนั้นต้องการความคล่องตัว, รวดเร็ว จึงเกิดระบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) เพื่อความ
รวดเร็ว สะดวก ในการซื้อสินค้า ส่วนอนาคตจะปรับปรุงระบบการขายเงินเชื่อ ให้กับลูกค้าโดยมีการลงทะเบียน
เพื่อแสดงตัวตนของ ในการสั่งสินค้าและการรับสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

ระยะยาวพัฒนาร้านค้าช่วงในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูนและพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านระบบ
มีการระบุวันส่ง-การรับประกันสินค้า เบื้องต้นจะนำร่องกับกลุ่มลูกค้าประมาณการ 50 ราย หรือร้อยละ10 จากลูกค้า
ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องซื้อเก็บสินค้าไว้ เป็นเสมือนนพดลพานิชเป็น7-11 ของวัสดุก่อสร้าง

นพดลพานิชไม่จำเป็นต้องขายของทุกอย่าง แต่จะต้องช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลาง, เป็นศูนย์
กลางให้กับเครือข่ายมืออาชีพ มีพื้นที่ Co-Meeting spac สำหรับการนัดพบระหว่างผู้มีประสบการณ์กับลูกค้าหรือ
ลูกค้ากับช่าง โดยมีร้านเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นการเสนอสินค้า  เป็นที่นัดเจอกับลูกค้า  โดยการจัดเป็นสถานที่ร้าน
กาแฟ พบปะกับลูกค้า  เป็นต้น

เป้าหมายที่ต้องการ คือเห็นดอกไม้ที่เบ่งบานสวยงาม
เป้าหมายในการทำธุรกิจ ต้องการเห็นการเติบโตของพนักงาน อาทิ สามารถเปิดร้านวัสดุก่อสร้างหรืออาจจะเติบโต
ไปกับบริษัท ได้รับผลตอบแทนที่ดี พนักงานทำงานแล้วมีความสุข สามารถแสดงความคิดเห็น, พัฒนาความรู้, ใฝ่รู้
ตลอดเวลา เฉกเช่นดอกไม้บานไม่ใช่บอนไซในกระถาง เติบโตเป็นหุ้นส่วนแล้วขยายธุรกิจไปทั่วประเทศ  อาจไม่ใช่
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพียงอย่างเดียว

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณจิ๊บมา 9 ปี มีบุตรด้วยกัน 3คน โดยหลักบริหารงานและบริหารครอบครัว นั้นจะให้
เกียรติคำพูดของตนเอง ตรงเวลา ซึ่งต้องแยกแยะระหว่างขาวกับดำ ไม่พยายามทำให้เป็นเทา ชีวิตครอบครัวจะไม่มี
ความลับซึ่งกันและกันเพราะมันทำให้ไม่มีความสุข การเก็บงำมันเป็นยาพิษในความสัมพันธ์ ควรพูดในเรื่องที่จะพูด
พูดในเรื่องที่สร้างสรรค์  ตรงไปตรงมา

ระยะเวลากว่า 50 ปีที่ “นพดลพานิช” ให้บริการอยู่คู่หัวเมืองล้านนาแห่งนี้ นับเป็นเครื่องหมายการรันตีและ
ยังบ่งบอกถึงความเชื่อถือได้เป็นอย่างดี การเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างสอด-
คล้องกับยุคสมัย อีกทั้งโอกาสที่หยิบยื่นให้กับคนภายในชายคา เชื่อว่าจะทำให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559
22 สิงหาคม 2016