“เจษฎา รุจจนพันธ์” ดันแอคคาส กรุ๊ปสู่ผู้นำระบบเตือนภัย

“เจษฎา รุจจนพันธ์” ดันแอคคาส กรุ๊ปสู่ผู้นำระบบเตือนภัย

01 ธันวาคม 2015

ตลาดสินค้าระบบเตือนภัยของจังหวัดเชียงใหม่ที่ถือเป็นผู้บุกเบิกต้องยกให้ “แอคคาส กรุ๊ปเชียงใหม่” ผู้แทนจำหน่ายสินค้าระบบเตือนภัยและสินค้าอุปโภคเพื่อสุขภาพที่ดำเนินการมากว่า 10 ปี โดย “คุณเจษฎา รุจจนพันธ์” ผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีแผนการตลาดเชิงรุกรวมถึงการสร้างดีลเลอร์ใหม่ครอบคลุมความต้องการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

จากการตลาดสู่ผู้บริหารแอคคาส กรุ๊ปเชียงใหม่

          พื้นเพเดิมเป็นคนเชียงใหม่หลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีสาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยพายัพไปทำงานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพฯ ประมาณ 3 ปี ก่อนผู้บริหาร บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นญาติกันให้ไปช่วยงานด้านการตลาดและจัดซื้อของบริษัทฯ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานจากที่นั่น จนประมาณปี 2548ผู้บริหารได้ขยายสาขามาจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้ขึ้นมาบริหารเต็มตัวนับจากวันนั้นกว่า 18 ปีที่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงธุรกิจนี้ ได้เห็นถึงการเติบโตของบริษัท แอคคาส กรุ๊ป (เชียงใหม่) จำกัด อย่างต่อเนื่อง 

สินค้าเด่นต้องยกให้ “ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และประตูรีโมท”

          สินค้าของแอคคาส กรุ๊ป เชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มวิศวกรรม ส่วนใหญ่ใช้กับอาคารสูง อาทิ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มาตรฐาน UL และ CE, ระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง"Will", ระบบควบคุมสัญญาณไฟฟ้าในอาคาร Two-Wire Remote และระบบสายล่อฟ้าแบรนด์ “Franklin France” จากประเทศฝรั่งเศส, 2.สินค้ากลุ่มสำหรับครัวเรือน อาทิ ระบบประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ “Naane-Beninca นำเข้าจากประเทศอิตาลี และสินค้าเพื่อสุขภาพตู้กรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis, ระบบNano Silver และ Nano pH

สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และประตูรีโมท เนื่องจากเป็นสินค้าคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศและตรงกับความต้องการของตลาดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มโครงการแนวสูงที่จำเป็นต้องมีระบบเตือนภัยทุกโครงการ ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่หลายรายอาทิ โครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, โครงการสีวลีคันคลอง, โครงการทูเก็ตเตอร์, โครงการวันพลัส คอนโด, โครงการบ้านกาญจน์กนก, โครงการเดอะเน็กซ์คอนโด รวมโชค เป็นต้น

คาดปี’58 ยอดขายทะลุ 30 ล้าน ส่วนปี’59 ขยายตลาดเชิงรุก

สำหรับยอดขายของแอคคาส กรุ๊ป เชียงใหม่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10 โดยในปี2558 ตั้งเป้ายอดขายที่ 30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 25 ที่มียอดขาย 25 ล้านบาท แม้ในปีนี้จะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่เราได้เพิ่มไลน์สินค้าให้มีความหลากหลายขึ้น รวมถึงการขยายฐานลูกค้าออกไปจังหวัดใกล้เคียง อาทิ เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง และพะเยา คาดว่ายอดขายน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

          สำหรับปี 2559 มีแผนจะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะสินค้าประเภทประตูรีโมทจะเร่งสร้างดีลเลอร์ใหม่เน้นไปที่ร้านจำหน่ายประตูรั้วเหล็กมากขึ้น แต่การสร้างดีลเลอร์ต้องดูความต้องการของผู้บริโภคแต่ละพื้นที่ด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหนและความพร้อมของดีลเลอร์ในการรองรับงานซ่อมบำรุง

ตลาดระบบเตือนภัยแนวโน้มเติบโต

ต้องยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองมีผลต่อธุรกิจเราพอสมควร การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนชะลอตัว แม้จะเห็นว่ามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาสร้างโรงแรมในเชียงใหม่มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบบูติกโฮเต็ลขนาด 20-30 ห้อง ซึ่งเขาอาจไม่ต้องการสินค้าที่ผมขาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีการลงทุนของภาครัฐอย่างเช่นการก่อสร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลที่มีงบประมาณอัดฉีดต่อเนื่อง อาจต้องรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและการเมืองนิ่ง การลงทุนกลับมาคึกคักเมื่อไรมั่นใจว่าตลาดของระบบเตือนภัยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกแน่นอน

“บริการหลังการขาย” เบื้องหลังความสำเร็จของแอคคาส กรุ๊ป

          ปัจจุบันมีบริษัทที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบเตือนภัยเกิดขึ้นหลายบริษัท เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการพัฒนา โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารสูงและที่อยู่อาศัยทำให้สินค้าประเภทนี้ได้รับความนิยมสูง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่บริษัทแอคคาส กรุ๊ป (เชียงใหม่) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจกระทั่งประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะยึดมั่นในความซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้าตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้ตรงความต้องการและสำคัญที่สุดคือบริการหลังการขายที่เรามั่นใจว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้ามีความผูกพันเหนียวแน่นมาถึงทุกวันนี้

พัฒนาศักยภาพทีมงานและให้อิสระทางความคิด

          ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จของทุกธุรกิจเกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่ทีมงานถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้าได้ ผมจะให้อิสระทีมงานในการคิดและตัดสินใจในสายงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เขาได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละทีมไปด้วย อาทิ งานขาย งานช่างเทคนิค โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมศักยภาพทุกปีโดยเฉพาะงานด้านเทคนิคต้องพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้วเราจะมีการประชุมกับทีมช่างที่กรุงเทพฯ ทุกอาทิตย์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปรึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างซึ่งเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญ

ใช้ชีวิตให้สมดุลย์

          ทุกวันนี้นอกจากบริหารแอคคาส กรุ๊ป เชียงใหม่แล้ว ยังมีงานด้านสังคมที่เข้าร่วมอยู่บ้าง ทั้งกรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, คณะกรรมการสมาคมธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ สังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือกลุ่มนักธุรกิจบ้าง แต่ส่วนมากหลังเลิกงานจะอยู่กับครอบครัวผมมีหน้าที่รับส่งลูกสาวทั้ง 2 คนไปโรงเรียนและไปเรียนพิเศษในวันเสาร์ อาทิตย์ พาครอบครัวไปเที่ยวอย่างน้อยปีละครั้ง พยายามบาลานซ์เวลาทำงานกับการดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด ทำงานเยอะเกินไปจนลืมดูแลครอบครัวก็ไม่ดี ตอนนี้ผมอายุ 42ปียังคงทำงานเป็นเสาหลักให้ครอบครัวยังไม่คิดเรื่องเกษียณ ส่วนธุรกิจมีความตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ เป็นที่ หนึ่งของตลาดสินค้าระบบเตือนภัยของภาคเหนือตอนบน ดูแล้วอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็คงไม่ยากที่จะลงมือทำ...

  

รายละเอียดโครงการ

ชื่อบริษัท                         :          บริษัท แอคคาส กรุ๊ป (เชียงใหม่) จำกัด

ที่ตั้ง                               :           ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะธุรกิจ                  :           ผู้แทนจำหน่ายสินค้าระบบเตือนภัยและสินค้าอุปโภคเพื่อสุขภาพ

ประเภทสินค้า                  :           ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง , ระบบควบคุมสัญญาณไฟฟ้าในอาคาร ,  ระบบสายล่อฟ้าจากประเทศฝรั่งเศส , ระบบประตูเปิด-ปิดอัตโนมัตินำเข้าจากประเทศอิตาลีและตู้กรองน้ำดื่ม

ราคาสินค้าเริ่มต้น           :            ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติแบรนด์ Naane-Beninca 20,000 บาท

 

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนธันวาคม 2558
29 มีนาคม 2016