“เดอะ สปอร์ต โซไซตี้” ทุ่ม 300 ล้าน ผุดสเตเดียม วัน

“เดอะ สปอร์ต โซไซตี้” ทุ่ม 300 ล้าน ผุดสเตเดียม วัน

28 มิถุนายน 2017

“เดอะ สปอร์ต โซไซตี้” ทุ่ม 300 ล้าน  ผุดโปรเจ็กต์สำหรับคนรั กการออกกำลังกาย  “Stadium One” เนื้อที่ 10 ไร่  รับกระแสคนรักสุขภาพและตลาดสินค้ามูลค่ากว่า 1.6 แสนล้าน

นายพงศ์วรรธน์  ติยะพรไชย ผู้อำนายการ บริษัท เดอะ สปอร์ต โซไซตี้ จำกัด ผู้บริหารโครงการสเตเดียม วัน (Stadium One)  เปิดเผยว่า ใช้งบประมาณการลงทุนราว 300 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารคอมมูนิตี้ มอลล์แนวใหม่ ภายใต้แนวความคิด “Stadium of Life” ศูนย์รวมค้าปลีกกีฬาและไลฟ์ สไตล์ของคนรักการออกกำลังกายที่ ครบวงจร ครั้งแรกของเมืองไทยและในอาเซี ยน (Bangkok’s First Sport Retail and Active Lifestyle)  หลังจากได้รับสัมปทานจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ในการก่อสร้างและบริหารโครงการ Stadium One  บนที่ดิน 10 ไร่ บริเวณหลังสนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)

สำหรับการลงทุนดังกล่าวเนื่องกจากมองเห็นโอกาสการเติบโต  ของตลาดสินค้าและบริการด้ านสุขภาพของคนไทย ซึ่งตลาดรวมสิ นค้าเพื่อสุขภาพและการออกกำลั งกายมีมูลค่ากว่า  1.1 แสนล้านบาท ในปี 2555 และเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า  1.6 แสนล้านบาทในปี 2558  ขณะที่กิจกรรมด้านกีฬาประเภทต่างๆ ที่หลายหน่วยงานจัดขึ้น  ก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก  อาทิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรุ งเทพมาราธอนในปัจจุบันมีกว่า 3-4 หมื่นคน  เพิ่มขึ้นจาก 3,000-4,000 คนในอดีต  

สำหรับโครงการ Stadium One ตั้งอยู่บนถนนพระราม 1 ตัดกับถนนบรรทัดทอง ใกล้กับสนามกีฬาแห่งชาติ และสนามฟุตบอลเทพหัสดิน เชื่อมต่อกับพื้นที่อุทยานจุฬาฯ 100 ปี  สวนสาธารณะขนาดใหญ่กว่า 30 ไร่  ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ ภายในโครงการประกอบด้วยร้านค้ าปลีก 129 ร้าน พื้นที่ค้าปลีก 5,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของร้านค้าปลีก (Sport Retail) และส่วนของศูนย์บริ การการออกกำลังกายและการจัดกิ จกรรม  (Active Lifestyle)

ภายในโครงการยังมีความสะดวกต่ างๆให้บริการ อาทิ ล็อกเกอร์ ห้องอาบน้ำ รวมทั้งลานจอดรถที่รองรับได้ ประมาณ 150 คันในบริเวณโครงการ และสามารถจอดรถในระยะ 200 เมตรรอบโครงการ ประมาณ 1,000 คัน นอกจากนั้นยังสะดวกด้วยการเดิ นทางด้วยรถไฟฟ้า ลงสถานีสนามกีฬา ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาที ในระยะไม่เกิน 300 เมตรจากสถานี

นายพงศ์วรรธน์  กล่าวอีกว่า  ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้ ามาจองพื้นที่ในโครงการ แล้ว 40% อัตราค่าเช่าเริ่มต้ นที่ 350 บาทต่อตารางเมตร  หลังจากนี้จะทำการสื่อสารผ่านช่ องทางออนไลน์มากขึ้น คาดว่าจะส่งผลถึงอัตราการจองที่ เพิ่มสูงขึ้นด้วย   โดยรายได้หลักของ Stadium One จะมาจากค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกสัดส่วน 90% และอีก 10%  มาจากให้บริการสื่อฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่   โดยจะมีบริษัทที่เข้ามารับสั มปทานดูแลในส่วนนี้ รวมทั้งรายได้จากการจัดกิ จกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้    บริษัทฯ ได้เจรจากับพันธมิตรรายใหญ่ ในการเข้ามาใช้พื้นที่อาทิ วอริกซ์ สปอร์ต , ช้างศึกเมกะสโตร์ , แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาไทยต่างๆ สำนักงานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ งเพื่อสุขภาพ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , แบรนด์รองเท้ากีฬา แบรนด์จักรยาน รวมถึงอยู่ระหว่างการเจรจากั บกลุ่มธุรกิจโลจิสติก เพื่อรองรับการขนส่งพัสดุ ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรที่ต้ องการใช้พื้นที่จัดกิ จกรรมขอจองพื้นที่ล่วงหน้าเรี ยบร้อยแล้ว

 

ที่มา :  thansettakij

28 มิถุนายน 2017